Jak naznačuje spor kolem zprávy mezivládního klimatického panelu (IPCC přiznal: Mnoho pesimistických klimatických předpovědí má „nízkou pravděpodobnost“; TDS: Velká část alarmistické literatury o klimatu je zkreslena nepravděpodobnými daty), celá záležitost připomíná rekurzívní, sama ze sebe …