Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) podala žalobu u Soudního dvora Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání. Touto žalobou vedenou se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise o bezplatném prodoužení …