V Česku vznikl Konzervativní institut. Jeho cílem je vytvořit platformu pro setkávání příznivců a k diskusím o aktuálních tématech. Základním účelem Konzervativního institutu je vyvíjet činnost směřující k propagaci a obraně klasických liberálních hodnot, jejichž …