Konzervativní institut chce propagovat rakouskou ekonomickou školu a volný trh.  

V Česku vznikl Konzervativní institut. Jeho cílem je vytvořit platformu pro setkávání příznivců a k diskusím o aktuálních tématech. Základním účelem Konzervativního institutu je vyvíjet činnost směřující k propagaci a obraně klasických liberálních hodnot, jejichž uchování je v dnešní době výrazem konzervativního přístupu.

Jedním z hlavních záměrů institutu je propagace myšlenkového odkazu rakouské ekonomické školy a nezastupitelnosti volného trhu.

Konzervativní institut má nabízet prostor pro věcnou výměnu názorů a podporovat v diskusi inspirativní a neotřelé názory. Vychází přitom z premisy, že pouze debaty, v nichž aktéři vycházejí z různých stanovisek, mohou být produktivní a mohou přinášet benefit svým účastníkům.

Zakladatelé institutu věří, že jen ve svobodné a otevřené debatě se potvrdí hluboká oprávněnost konzervativního pohledu na svět.

I přes nepříznivý společenský vývoj charakterizovaný postupným rozpadem tradičních institucí a omezováním základních svobod se Konzervativní institut nehodlá vzdát snah o obnovu institucí a zachování svobod.

Za inspirativní východiska pro své působení uvádí Konzervativní institut mimo jiné tyto citáty jako „Člověk musí být hloupý a nelítostný, pokud věří, že neexistuje žádná jiná ctnost nebo pravda, než ta jeho.“ (Joseph Addison: „A man must be both stupid and uncharitable who believes there is no virtue or truth but on his own side.“) nebo „Každý je konzervativní v tom, co ví nejlépe.“ (První zákon politiky Roberta Conquesta: „Everyone is conservative about what he knows best.“)

Diskusní akce Konzervativního institutu jsou na pozvání přístupné i zájemcům, kteří nejsou členy institutu. (sfr)