BASIC INFORMATION ABOUT the FREEDOM REPORTER newspaper:

  • The FREEDOM REPORTER newspaper specializes in reporting on the protection of human freedoms and the search for ways to a freer society.
  • The publisher of the FREEDOM REPORTER is a civic initiative FREEDOM SOCIETY ORGANIZATION (FRESO).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DENÍKU SVOBODNÝ ZPRAVODAJ 

  • Deník SVOBODNÝ ZPRAVODAJ se specializuje na zpravodajství z oblasti ochrany lidských svobod a hledání cest ke svobodnější společnosti.
  • Vydavatelem deníku SVOBODNÝ ZPRAVODAJ je občanská iniciativa FREEDOM SOCIETY ORGANIZATION (FRESO).

www.svobodnyzpravodaj.cz

www.freedomreporter.eu