Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) bylo ve 36. a 37. týdnu uzavřeno 66 kontraktů na dodávku 34,6 tisíce MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 35,8 milionu korun.

Dvouleté kontrakty elektřiny v nízkém napětí končily obchodování na kurzu 1 339 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly na 1 341 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu v maloodběru se obchodovaly za 406 CZK/MWh, ve velkoodběru za 425 CZK/MWh.

37. TÝDEN NA TRHU POHONNÝCH HMOT ČMKB

Denní kontrakt motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 37. týdnu obchodoval za cenu 8,35 CZK/litr. (pel)