Projektu "Free State Project" (FSP) se po téměř 20 letech podařilo přestěhovat jen zhruba čtvrtinu plánovaných obyvatel do amerického státu New Hampshire.

Snaha o vybudování maximálně svobodného mikrostátu na území USA se zatím nenaplnila. Projektu „Free State Project“ (FSP) se po téměř 20 letech od svého zrodu podařilo oproti plánu přestěhovat jen zhruba čtvrtinu prosvobodných obyvatel do amerického státu New Hampshire. Původním cílem bylo přestěhovat 20 tisíc lidí, kteří se po dosažení plného počtu – už jako organizovaná skupina – měli pokusit přeměnit New Hampshire na svobodný stát fungující na principech blízkých libertariánskému konceptu. Zakladatel projektu FSP Jason Sorens v aktuálním rozhovoru oznámil, že ke splnění původních plánů postačuje mnohem menší počet politických aktivistů a to zhruba na úrovni 6 tisíc osob. Sorensův projekt zatím do New Hamhsire přestěhoval necelých 5 tisíc libertariánů.

Cílem projektu „Free State Project“ (FSP) bylo přestěhovat do státu New Hampshire celkem nejméně 20 tisíc lidí z celých USA a následně silou této aktivistické komunity začít ovlivňovat politiku a přeměnit tento malý americký „státeček“ v zemi skutečné svobody, kde role vlády bude omezena výhradně na ochranu práva na život, svobodu a soukromé vlastnictví jednotlivců.

Podle původního plánu měla být cílová kvóta prosvobodných „přistěhovalců“ dosažena v únoru 2021.

V současné době se již do státu New Hampshire přestěhovalo více než 4800 příznivců „svobodného státu“, z nichž někteří se již stihli nechat zvolit za poslance místního parlamentu. Přičemž, větší část (cca 3 tisíce) z celkových 4800 již „přestěhovaných“ členů se k FSP přihlásilo z řad obyvatel, kteří ve státu New Hampshire bydleli již v době vzniku projektu…

Free State Project se zrodil v roce 2001. Stěhování komunity libertariánsky uvažujících obyvatel USA do státu New Hampshire bylo oficiálně odstartováno až v únoru 2016. Mnozí příznivci se však v rámci projektu Free State Project začali stěhovat hned poté, co byl k libertariánskému „znovuosídlení“, respektive k transformaci vybrán v roce 2003 právě stát New Hampshire.

Jak uvedl zakladatel projektu FSP Jason Sorens pro náš deník, původně věřil, že se do současnosti podaří získat více zájemců o přestěhování. Za pozitivní však považuje samotný fakt, že se pro stěhování daří získávat zhruba 150 lidí ročně.

„Neočekáváme, že by tento proud stěhování ustal. New Hampshire bude i nadále ´Mekkou´ pro všechny příznivce svobody z celého světa,“ prohlásil Sorens.

Zdůraznil dále, že od doby, kdy do cílového státu začali přicházet účastníci projektu FSP, se New Hampshire stal podstatně svobodnějším – snížily se daně, posílila se svoboda vzdělávání a zvýšily se i svobody při zakládání firem.

„Věříme, že New Hampshire je nejsvobodnějším státem v USA. Během jediné dekády bude tento status nejsvobodnějšího státu zřejmý úplně každému.“

„Poté si ještě více příznivců svobody uvědomí všechny výhody přestěhování do New Hampshire a tím se tyto výhody budou dále rozšiřovat,“ zdůraznil zakladatel projektu FSP.

Svoboda v době života

Sorens se domnívá, že k efektivnímu zvyšování svobody, potažmo k dosažení proklamovaného motta projektu „Svoboda ještě během našeho života“ („Liberty in our lifetime“) bude zřejmě postačovat méně pro-svobodných „přistěhovalců“, než původně plánovaných 20 tisíc.

„Potřebného vlivu bychom měli být schopni dosáhnout se 6 tisíci aktivisty, ať už jde o ty přistěhovalé či o místní obyvatele,“ vysvětlil Sorens.

„Od získání takového počtu lidí již nejsme příliš daleko,“ upřesnil.

Sorens si je vědom toho, že v blízké budoucnosti se projektu nepodaří splnit původní cíl 20 tisíc příznivců svobody, kteří by se v rámci projektu fyzicky přestěhovali do New Hampshire.

„Ale nadále se snažíme registrovat lidi, kteří plánují se přestěhovat. Pokud zaregistrujeme 30 tisíc osob, pak bychom snad mohli získat nějakých 5 tisíc lidí, kteří se reálně přestěhují,“ nastínil další plány Sorens.

Poukázal na to, že pro mnoho příznivců v USA je v praxi obtížné se vystěhovat ze současných domovů do státu New Hampshire. Lidé jsou podle něho těsně spojeni se svou prací, se svými rodinami a možná také preferují teplejší klima, než jaké panuje v New Hampshire.

„Odstěhovat se do New Hampshire je pro ně, zdá se, z praktických důvodů problematická záležitost. Ale čím dál více lidí tuto možnost zvažuje,“ podotkl Sorens.

„Většina lidí, kteří se v rámci projektu Free State Project stěhují z jiných států do New Hampshire, jsou příjemně překvapeni tím, o kolik svobodnější a efektivnější se zde cítí oproti svému předchozímu bydlišti,“ prohlásil Sorens.

Na dotaz, zda vzhledem k menšímu zájmu o stěhování příznivců projektu do New Hamopshire neplánuje změnu strategie projektu, naznačil, že k něčemu takovému může dojít.

„Možná, že tuto strategie změníme, jakmile v únoru 2021 vyprší námi stanovená pětiletá lhůta k přestěhování prvních 20 tisíc zájemců. Ale k něčemu takovému přikročíme jen proto, abychom dosáhli toho, že se pro-svobodní aktivisté stanou ještě efektivnějšími při zajišťování svobodné společnosti v New Hampshire,“ konstatoval zakladatel projektu.

Jak uvádějí organizátoři projektu, hnutí, které se stalo základem projektu FSP, vyrostlo již před 20 lety na myšlenkách libertarianismu, tedy na ideologii, která staví na politické a osobní svobodě jednotlivce a připouští pouze minimální zásahy (roli) státu ve společnosti.

Americký stát New Hampshire má dnes celkem 1,34 milionu obyvatel a patří k nejmenším v rámci USA. Méně obyvatel má jen 9 států USA. Už v současné době bývá někdy řazen k americkým „daňovým rájům“ a to díky nízkému daňovému zatížení.

V New Hampshire neexistuje „klasická“ daň z příjmu fyzických osob; pouze daň z dividend a investic. Státní daň z příjmu právnických osob je nízká. I majetkové daně zde patří k nejnižším v USA.


IN ENGLISH READ THERE (FULL INTERVIEW WITH JASON SORENS INCLUDED):

Free State Project: New Hampshire will continue to be the mecca for liberty lovers


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Projekt vytvoření svobodného státu FSP v „daňovém ráji“ USA má již desítky tisíc aktivistů