Free State Project míří do New Hampshire. V současné době se již do státu New Hampshire přestěhovalo více než 4300 příznivců „svobodného státu“. Cílem je přestěhovat do tohoto státu USA nejméně 20 tisíc libertariánů.

Projekt svobodného státu, který chtějí aktivisté vytvořit v americkém New Hampshire, má již téměř 24 tisíc registrovaných příznivců. Cílem projektu „Free State Project“ (FSP) je přestěhovat do státu New Hampshire nejméně 20 tisíc lidí z celých USA a následně silou této aktivistické komunity přeměnit tento americký „státeček“ v zemi skutečné svobody, kde role vlády bude omezena výhradně na ochranu práva na život, svobodu a soukromé vlastnictví jednotlivců.

V současné době se již do státu New Hampshire přestěhovalo více než 4300 příznivců „svobodného státu“, z nichž někteří se již stihli nechat zvolit za poslance místního parlamentu.

Aktuálně se do projektu Free State Project (FSP) zaregistrovalo v USA již celkem zhruba 23 800 účastníků. Jejich hromadné přestěhování do New Hamphsire má být dokončeno v roce 2021.

Jak uvádějí organizátoři projektu, hnutí, které se stalo základem projektu FSP, vyrostlo již před téměř 20 lety na myšlenkách libertarianismu, tedy na ideologii, která staví na politické a osobní svobodě jednotlivce a připouští pouze minimální zásahy (roli) státu ve společnosti.

Free State Project chce po dosažení svého prvotního cíle, tedy po přestěhování minimálně 20 tisíc libertariánů do státu New Hampshire, začít ovlivňovat tamní politiku tak, aby co nejvíce odpovídala svobodným myšlenkám tohoto hnutí.

Cesta do daňového ráje USA

Americký stát New Hampshire má dnes celkem 1,34 milionu obyvatel a patří k nejmenším v rámci USA (méně obyvatel má už jen 9 států). Ministát na severovýchodě USA bývá někdy řazen k americkým „daňovým rájům“ a to díky svému nízkému daňovému zatížení.

V New Hamshire neexistuje „klasická“ daň z příjmu fyzických osob; pouze daň z dividend a investic. Státní daň z příjmu právnických osob je nízká. I majetkové daně zde patří k nejnižším v USA.

Free State Project si vytkl do vínku heslo „Liberty in Our Lifetime“, tedy zmenšení pravomocí vlády (vlády státu New Hampshire) a jejího zasahování do chodu společnosti na co nejmenší úroveň ještě během života aktivistů.

„Zde v New Hampshire se chceme podílet na přínosech hnutí jednak v oblasti lidské svobody, stejně jako v celkové kvalitě života. Ale našim největším cílem je vytvořit pro zbytek světa příklad k následování,“ uvedlo hnutí FSP.

Stát New Hampshire si k novému „svobodnému osídlení“, respektive k transformaci na zemi úplné svobody aktivisté vybrali mimo jiné právě kvůli vysoké a oceňované kvalitě života, dynamické ekonomice či nízké kriminalitě.

Začalo to v roce 2003

Stěhování komunity libertariánsky uvažujících obyvatel USA do státu New Hampshire bylo oficiálně odstartováno v únoru 2016. Mnozí se však v rámci projektu Free State Project začali stěhovat hned poté, co byl k libertariánskému „znovuosídlení“, respektive k transformaci vybrán v roce 2003 právě stát New Hampshire.

Jak pro naši redakci uvedl jeden z představitelů FSP, Chris Lopez, „byli jsme nadšeni – a mnoho z nás nadále zůstává nadšena – myšlenkou projektu FSP a chtěli jsme začít s našimi aktivitami co nejdříve“.

„Nyní se usilovně snažíme kontaktovat všech více než 20 tisíc zaregistrovaných, abychom je informovali, že jsme odstartovali přesun a že tedy nastal čas vydat se na cestu k novému domovu v New Hampshire,“ uvedl dále Lopez.

Ten tvrdí, že pokud se povede v New Hampshire vytvořit aktivistickou komunitu alespoň 10 tisíc libertariánů, pak zde dokáží vyvolat „velké společenské změny“.

„Zásadní tedy je, aby se lidé stali skutečnými aktivisty. Pokud by se to povedlo, pak bychom možná ani tolik aktivistů nepotřebovali,“ podotkl dále.

Pokud jde o konkrétní cíle projektu FSP, Lopez tvrdí, že hlavním cílem je pouze dosáhnout toho, aby se podařilo přestěhovat do New Hampshire předem stanovený počet „svobodných kolonistů“.

„Konečným cílem je dostat všech 20 či více tisíc zaregistrovaných příznivců projektu sem, do státu New Hampshire. Jsme tedy cosi jako ´autobus´, který sem odveze lidi.“

„Bude pak už na těchto lidech, jaké aktivity zde budou konat,“ upřesnil Lopez.

„Jak je uvedeno v našem závazku, očekáváme, že lidé po přestěhování do New Hampshire vyvinou maximální praktické úsilí k tomu, aby vytvořili společnost, v níž role vlády je omezena výhradně na ochranu práva na život, svobodu a soukromé vlastnictví,“ dodal.


Rozhovor s Chrisem Lopezem z vedení projektu Free State Project 

Jaký je nejnovější vývoj „projektu svobodného státu“, Free State Project (FSP)?

Právě jsme spustili naše nové webové stránky a máme nového prozatímního výkonného ředitele. Předpokládám, že s více lidmi v našem ústředí a s nově aktualizovanou vizí cílenou k podpoře úspěchu se nám podaří získat více členů a díky tomu dále rozvinout naši síť zde, v New Hampshire.

Myslím, že se nám už podařilo vybudovat si silné jádro naší aktivistické základny a nadále zlepšujeme kvalitu našich propagačních materiálů.

Stěhování příznivců myšlenky FSP do státu New Hampshire začalo až v roce 2016? Kdy se podaří přestěhovat všem minimálně 20 tisícům zaregistrovaných zájemců o svobodný život v New Hampshire?

Abychom byli přesní, stěhování začalo fakticky vzápětí poté, co byl v říjnu 2003 k nastěhování určen stát New Hampshire. Někteří lidé, jako třeba já, se tedy přestěhovali co nejdříve, aniž bychom čekali, až se přihlásí zbývajících 20 tisíc…

Byli jsme nadšeni – a mnoho z nás nadále zůstává nadšena – myšlenkou projektu FSP a chtěli jsme začít s našimi aktivitami co nejdříve.

V rámci projektu FSP jsme se zavázali, že jakmile dosáhneme našeho cíle získat 20 tisíc oficiálně zaregistrovaných příznivců (což se povedlo již v roce 2016, pozn. redakce), budou mít lidé 5 let na to, aby se přestěhovali do New Hampshire. Tento proces má být dokončen do roku 2021.

Nyní se usilovně snažíme kontaktovat všech více než 20 tisíc zaregistrovaných, abychom je informovali, že jsme „odstartovali“ přesun a že tedy nastal čas vydat se na cestu k novému domovu v New Hampshire. Posíláme e-maily a telefonujeme všem příznivcům, ale současně samozřejmě přijímáme další podpisy a doufáme, že se nám podaří lidí povzbudit k tomu, aby se přestěhovali co nejdříve.

Chápu, že prvním krokem je přestěhování dostatečného počtu osob do státu New Hampshire. Jaký je ale konečný, respektive hlavní cíl projektu FSP? Co by mělo být výsledkem? Jaká úroveň svobod by v NH měla být dosažena, abyste projekt považovali za úspěšný?

Konečným cílem je dostat všech 20 či více tisíc zaregistrovaných příznivců projektu sem, do státu New Hampshire. To je vše.

Jak je uvedeno v našem závazku, očekáváme, že lidé po přestěhování do New Hampshire vyvinou maximální praktické úsilí k tomu, aby vytvořili společnost, v níž role vlády je omezena výhradně na ochranu práva na život, svobodu a soukromé vlastnictví.

Jsme tedy cosi jako „autobus“, který sem odveze lidi. Bude pak už na těchto lidech, jaké aktivity zde budou konat. Pro jejich další působení pro přestěhování do New Hampshire už projekt FSP nemá žádný specifický program.

Kolik prosvobodných obyvatel by se muselo přestěhovat, aby se ustavila dostatečná masa obyvatel, kteří budou schopni demokratickými mechanismy posunout New Hampshire co nejblíže cílovému stavu svobody? Je podle vás oněch 20 tisíc dostatečný počet k tomu, aby se záměr povedl?

Podle mého názoru, pokud bychom vytvořili komunitu 10 tisíc aktivistů působících v New Hampshire ve prospěch svobody, mohli bychom pro svobodu vykonat úžasné věci! Zásadní tedy je, aby se lidé stali skutečnými aktivisty. Pokud by se to povedlo, pak bychom možná ani tolik aktivistů nepotřebovali. Jsem si ale jistý, že 10 tisíc aktivistů by zde dokázalo vyvolat velké společenské změny.

Jaké nástroje dnes FSP využívá k prosazování prosvobodného vývoje v New Hampshire? O jakých nástrojích uvažujete do budoucna, až se do NH přestěhuje oněch řekněme 20 tisíc členů FSP?

Především, jedná se o účastníky, ne o členy… Právě teď FSP vítá lidi přicházející do New Hampshire a pomáhá jim v „networkingu“ a budování vzájemných vazeb. Využíváme k tomu naše webové stránky, které slouží jako ten nejlepší informační nástroj, kterým povzbuzujeme lidi k návštěvě a k přestěhování. Máme také úžasný nástroj zvaný „Welcome Wagon“ (skupina dobrovolníků pomáhá nově příchozím, pozn. redakce).

Účastníme se různých akcí a snažíme se tím podpořit náš projekt a jeho úspěch. Chceme se propojovat s místními lidmi, kteří se stali našimi sousedy, takže děláme běžné věci, jako je dobrovolnictví či kandidatura do volených funkcí.

Jak se k působení FSP staví státní orgány New Hampshire?

Především, FSP není klasický subjekt, který by působil v New Hampshire. Jednotlivci, kteří se v rámci projektu přesunuli do státu New Hampshire, vyvíjejí různé aktivity.

Ano, objevuje se občan tlak ze strany úřadů, když lidé vůči „autoritám“ vyvinou tlak. Ale jiné úřady nás nechávají na pokoji. Ještě stále jsme v New Hampshire poměrně neznámá skupina, takže spíše převládá zvědavost než nějaká protiakce.

Podařilo se vám už v New Hampshire prosadit nějaké prosvobodná opatření? Uspěli jste už s nějakým zlepšením svobod?

Mnoho našich lidí již bylo zvoleno do místního parlamentu (State House) a tam se snažili zabránit přijetí špatných zákonů, jako bylo omezení dostupnosti nožů či znepřístupnění přípravku Narcan (pomáhá lidem, kteří se předávkovali opiáty) veřejnosti.

Jak se na působení FSP dívají místní, tedy „původní“ obyvatelé státu New Hampshire?

Řada lidí s námi souhlasí a sdílí naše hodnoty. Přidávají se k našim aktivitám a účastní se našich akcí.
Jiní se ale obávají, že jsme secesionistické hnutí (hnutí za osamostatnění státu, pozn. redakce) a ti nás tu nechtějí…

Neobáváte se toho, že působení vašeho projektu ve státu New Hampshire může být jednoho dne jako „mávnutím proutku“ zmarněno celostátními regulacemi či daňovými zákony uzákoněnými na federální, tedy centrální úrovni?

Nevím, jestli správně rozumím, ale my své úsilí zaměřujeme na státní a lokální legislativu. Co dělá federální vláda, jde mimo rámec našeho působení. S tím, jak přibývá regulací a zákonů týkající se vnitřní bezpečnosti a podobně, stává se pro nás čím dál důležitější lokální působení zde.

Centrální vláda se postupně hroutí, takže věřím, že budeme svědky toho, že bude čím dál více lidí hledat takové místo k životu, kde budou schopni rozpadu vlády čelit.

Je podle vás reálné, aby nějaký klasický demokratický stát – ať už samostatný nebo jako součást americké (kon)federace – občanům zaručoval reálné svobody? Tedy aby nabízel skutečně svobodný život?

Sám nevím. Zdá se mi, že bude záležet na jednotlivcích, jestli si budou chtít zajistit „svobodu ještě během svého života“. Nemůžeme čekat, že nám svobodu někdo jen tak věnuje. Mnoho z nás ztratilo sebemenší iluze, pokud jde o působení vlády. Chceme své životy prožít bez strachu ze soudců a z vězení. Jistě, je tu Ústava, která je dobrým základem, ale je na každém, aby si svá práva reálně zajistil.

Nelitují lidé z projektu FSP, kteří se už v rámci projektu přestěhovali do New Hampshire, svého kroku? Vracejí se lidé zpět do svých původních bydlišť?

Jistě. Našli se lidé, kteří sem přišli v rámci FSP a později zase z New Hampshire odešli. Důvody k takovému kroku byly různé: počínaje rodinnými až po ty zdravotní. Některým vadilo i zdejší počasí. U někoho to bylo z důvodu, že zde nenašel vhodnou práci.