Babišova vláda znovu zpřísnila opatření, která byla zavedena v souvislosti se šířením koronaviru. Na veřejně dostupných místech se lidé nově mohou setkávat jen ve 2 lidech, ideálně s odstupem 2 metrů. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost.

Ministerstvo zdravotnictví nařízením rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku.

Resort prodloužil i zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání, na nákup, za blízkými nebo k lékaři.

Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Zákaz volného pohybu prodloužila vláda do 1. dubna. Současně bylo vydáno omezení shlukování venku. (pel)