Skupina PROMET GROUP v návaznosti na vývoj situace ohledně koronaviru omezila výrobu. Přes nepříznivé okolnosti ale činí všechny kroky k tomu, aby své podniky udržela v chodu. Firmy ve skupině ustanovily krizové štáby, navzájem sdílejí informace a samozřejmě přijaly řadu opatření ke snížení rizik šíření nákazy koronaviru.

Například dezinfekce prostor probíhá i s využitím generátorů ozónu. Zaměstnankyně na home office či jejich rodinní příslušníci se zapojili do šití ochranných pomůcek a roušek pro zaměstnance skupiny.

Ze společností skupiny jsou nejohroženější ty, které jsou navázány na automotive.

Ačkoli Tatra Trucks momentálně omezení výroby neplánuje, vývoj situace na trhu ovlivní výrobu společností dodávajících do automobilek koncernu Volkswagen Group, včetně Škoda Auto. V případě PROMET GROUP se jedná o společnosti Tawesco a především Tawesco Automotive.

Výroba v kopřivnickém Tawescu je majoritně zaměřena mimo automobilový průmysl a nedojde tedy k zastavení celého provozu. Pokračovat bude například výroba rámů a kabin pro Tatra Trucks, nebo výroba nářaďovny.

Rovněž pokračuje výroba dílů pro zemědělské stroje firmy John Deere a dalších zákazníků, pro které společnost vyrábí těžké svařované díly.

Produkci nezastaví ani menší společnosti ve skupině, jako například slévárna Promet Foundry či obrobna Promet Prefix, jejichž zákazníci stále objednávají a pokračují s provozem.

Jednotlivé společnosti či celé divize ve skupině disponují krizovými štáby, které pružně a operativně reagují na aktuální vývoj situace.

BOZP a ochranné pomůcky ve skupině

V návaznosti na vývoj epidemie zavedla skupina všeobecně nařízená opatření. Zaměstnanci ve společnostech skupiny mají k dispozici hygienické potřeby, zásoby dezinfekce se neustále doplňují.

Všichni zaměstnanci byli informováni a opatřeních ohledně zvýšené hygieny, probíhá měření tělesné teploty před vstupem do jednotlivých areálů a společností, byla zavedena povinnost nosit roušky, respirátory či ústenky jakéhokoli typu.

Externí návštěvy ve společnostech jsou nyní striktně zakázány.

„Ochranné pomůcky bohužel nejsou dostupné, proto momentálně nakupujeme roušky v ceně i 80 Kč za kus. Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás prioritou,“ uvedla Denisa Materová, manažerka marketingu PROMET GROUP.

A dodala, že stejně v současné době jako šije celé Česko, tak i zaměstnankyně, které jsou s dětmi doma či na home office, a jako jejich rodinní příslušníci šijí roušky z bavlny a jiných dostupných materiálů.

PROMET GROUP nakupuje roušky také od módní návrhářky Lady Vyvialové Tomečkové, která šije kvalitní ochranné pomůcky z nanovláken.

Do jejich distribuce se aktivně zapojil také Tomáš Tomeček, který se za tým PROMET/CZECHOSLOVAK GROUP se svou stoprocentní tatrou každoročně účastní Africa Eco Race.

Vjezd do areálů společností PROMET GROUP za účelem zásobování je umožněn pouze řidičům, kteří jsou chráněni rouškou a s výjimkou nakládky a vykládky nesmějí vystupovat z kabiny svého vozu.

Pracovní režimy

Výrazně se napříč skupinou změnily také pracovní režimy.

Technicko-hospodářští pracovníci, kteří tvoří valnou většinu kancelářských pozic aktuálně využívají home office nebo pracují ve střídavém režimu, kdy na pracovišti může pobývat pouze omezený počet osob, a další jsou na home office.

Aby byla zajištěna možnost práce z domova realizovaly společnosti řadu technických opatření. Činnost pracovníků na home office je monitorována výkazy práce.

U výrobních pozic jsou upraveny začátky směn, aby došlo ke snížení hustoty pohybu osob v šatnách a na exponovaných místech.

Kantýny byly uzavřeny, nebo došlo k významnému omezení jejich provozu s nařízením o dodržování bezpečné vzdálenosti odstupu mezi osobami.

U společností, které jsou ovlivněny zastavením výroby zákazníků (např. automobilový průmysl), budou zaměstnanci čerpat primárně staré dovolené, náhradní volna, a tam kde je to možné, režim home office.

Ke snižování stavů v tento moment nedochází. První omezení se však bude týkat snížení počtu agenturních pracovníků. Je monitorován počet lidí v karanténě, na nemocenské, ošetřujících člena rodiny a dalších režimech.

Z počtu lidí v karanténě se primárně jedná o osoby, které vykonávaly činnost na stavbách mimo sídla našich společností. Skupina PROMET GROUP neeviduje žádného ze svých zaměstnanců s potvrzenou nákazou koronavirem.

Dezinfekci prostor zajišťuje i generátor ozónu

Správa budov a výrobních prostor intenzivně a opakovaně provádí dezinfekce prostor užívaných zaměstnanci. Dezinfekce je poskytnuta ve všech společnostech ve formě tekutiny či gelu.

Mateřská společnost zajistila také generátory ozónu, pro dezinfekci prostor kanceláří a výroby. Ty jsou momentálně v neustálém provozu napříč všemi společnostmi ve skupině a PROMET GROUP je v Kopřivnici zapůjčuje i automobilce Tatra Trucks.

Pravidelně jsou dezinfikovány dotekové plochy, jak v administrativních budovách, tak ve výrobních prostorech. (pel)