Kvůli šíření koronavirové epidemie hrozí, že maturitní zkoušky v Česku budou zrušeny. Vysvědčení by pak studentovi bylo vystaveno na základě studijních výsledků z posledních tří ročníků.

V případě, že se školy kvůli šíření koronavirové epidemie neotevřou do června, maturitní zkoušky budou zrušeny a nahradí je průměr výsledků z posledních tří ročníků. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (ANO).

„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ uvedl ministr školství.

Pokud nebude školní docházka na střední školy obnovena k 1. červnu, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří ročníků.

Jestliže žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

V případě, že by byly školy otevřeny dříve, maturitní zkoušky by proběhly nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.

„Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ řekl ministr školství.

Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka.

Co se týče přijímacích zkoušek na střední školy pro rok 2020/2021, ty proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.

Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

„Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětlil Plaga.

Změny v maturitách a přijímacích zkouškách Plaga v pondělí předložil kabinetu. Pokud je vláda schválí, mohli by se poslanci zabývat novelou zákona v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi. (pel)