Světový růst emisí skleníkového plynu CO2 produkovaného energetickým sektorem se v roce 2019 zastavil. Pomohly tomu jaderné elektrárny, ale i počasí. Celosvětový objem emisí oxidu uhličitého v energetice se po dvou letech růstu zastavil. V roce 2019 byl zhruba stejný, jako v roce předchozím, když dosáhl zhruba 33 miliard tun.

Informovala o tom Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Organizace současně poukázala na fakt, že růst emisí se zastavil navzdory pokračující expanzi světové ekonomiky.

Růst globálních emisí se podle IEA zastavil zejména díky poklesu emisí při výrobě elektřiny ve vyspělých zemích, za kterým stojí posilování role obnovitelných zdrojů, přechod od uhlí k zemnímu plynu a vyšší produkce jaderných elektráren.

Výrazný pokles emisí ve vyspělých ekonomikách v roce 2019 podle IEA kompenzoval pokračující růst v jiných částech světa.

Za ním stály zejména asijské země, které zvyšují výrobu elektřiny z uhlí.

Emise v energetickém sektoru ve vyspělých zemích poklesly zpět na úrovně z konce 80. let, kdy byla spotřeba elektřiny zhruba o třetinu nižší než v současnosti, upozornila IEA.

V USA emise CO2 klesly o 140 milionů tun, což odpovídá téměř třem procentům.

V Evropské unii se snížily o 160 milionů tun, což představuje pokles o pět procent.

Nezanedbatelný efekt, který v energetice vedl ke snížení emisí, mělo ovšem také počasí. Jednak přispělo ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů. Počasí mělo rovněž vliv na snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení. (sfr)