České republice hrozí, že za 50 let skončí na mizině. Veřejné finance jsou při zachování stávajícího nastavení výdajů a daňové politiky dlouhodobě neudržitelné, varovala Národní rozpočtová rada. Veřejný dluh by v roce 2069 dosáhl až 222 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než nyní vykazuje jakákoli v země Evropské unie (EU). 

„Jde o simulaci vývoje, který by nastal bez změn daňových a výdajových politik,” je uvedeno ve zprávě.

Kvůli stárnutí populace by se navyšovaly nejen výdaje na důchody, ale i na zdravotní a dlouhodobou péči.

„Hlavní příčinou dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je nesoulad mezi současným nastavením legislativy na jedné straně a očekávaným demografickým vývojem na straně druhé,” dodala rada.

Zadlužení veřejného sektoru by podle modelu zůstalo při současném stavu přibližně do poloviny 30. let stabilizované.

Zákonem stanovená dluhová brzda by však byla překonána již v roce 2047. Dluhová brzda stanoví, že pokud veřejný dluh překoná 55 procent HDP, vláda předloží vyrovnaný či přebytkový rozpočet.

Veřejný dluh v poměru k HDP má ČR nyní 32,7 procenta a v rámci EU je jeden z nejnižších. EU požaduje podle současných pravidel dluh země pod 60 procenty HDP. Nejlépe je na tom Estonsko s 8,4 procenta, nejhůře Řecko (181,1 procenta) a Itálie (132,2 procenta).

Schodek státního rozpočtu ČR v květnu 2019 stoupl o 21,1 miliardy na na 50,9 miliardy korun z dubnových 29,7 miliard.

Na letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Ministerstvo doufá, že v průběhu roku výběru DPH pomůže rozjezd 3. a 4. etapy EET, příslušná novela zákona ale ještě nebyla schválena.

(pel)