Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD) chce, aby obyvatelé Evropy změnili své stravovací návyky. Vidí to jako jedno z možných řešení klimatických změn na Zemi. Také podle europarlamentu mají zásadní význam pro snížení emisí skleníkových plynů v zemědělství změny ve stravovacích návycích, zejména „významné snížení spotřeby hospodářských zvířat“.

Ekonomická transformace hospodářství podle nich musí být spravedlivá, pak může vést i k růstu zaměstnanosti.

Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD), který zasedá v europarlamentním Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), vidí změnu stravovacích návyků jako jednu ze součástí klimatické strategie

„To se zatím děje velmi pomalu,“ dodal.

Kromě toho je podle něj důležitý přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

„Výroba energie je dnes zodpovědná za více než 75 procent emisí skleníkových plynů v EU,“ podotkl.

Plán EK hovoří v souvislosti s rokem 2050 o 80procentním pokrytí spotřeby elektrické energie obnovitelnými zdroji.

Evropský parlament by stejně jako ostatní strany pařížské klimatické dohody měla do příštího roku vyjasnit strategii pro naplnění dlouhodobých ekologických cílů. Komise proto v listopadu předložila dokument s názvem Čistá planeta pro všechny, ve kterém rozebírá osm scénářů vývoje k roku 2050.

Europoslanci mají za to, že EU se musí v nejbližších letech soustředit na „přímé snižování emisí a upřednostňovat akce směřující k zachování a rozšiřování přirozených propadů a rezervoárů uhlíku“.

Evropská komise v souvislosti s cílem pro rok 2050 nechce měnit závazky pro rok 2030. Europoslanci nicméně k jejich přehodnocení vyzývají. Cíl na snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent proti úrovni z roku 1990 by podle jejich rezoluce měl být aktualizován na 55procentní redukci.

(pel)