Evropský soud zamítl žalobu Evropské komise (EK) na Česko za to, že nepřevzalo zpátky od Polska 20 tisíc tun směsi, kterou Poláci považovali za nebezpečný odpad. ČR argumentovala tím, že se nejedná o odpad, ale o palivovou směs. 

„Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě jejího převzetí jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí,“ uvedl Soudní dvůr EU.

Upozornil na to, že „pouhá skutečnost, že je sporná látka vyrobena z odpadů, neumožňuje prokázat, že je sama odpadem“.

Polsko zásilku, určenou původně pro polskou energetiku, odmítlo přijmout a s odvoláním na nařízení o přepravě odpadů ji označilo jako nebezpečný odpad, který má být vrácen na místo původu.

Podle České republiky se však jednalo o palivovou směs, vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun.

Komise ve sporu dala zapravdu polské straně, také podle ní šlo o odpad. V roce 2014 odmítla argumenty české strany, že zásilky jedné české firmy do Polska by měly být klasifikovány jako produkt, a vyzvala proto Česko k jejich odvozu zpět na jeho území. To ale české úřady nechtěly, a proto EK v roce 2018 ČR zažalovala.

(pel)