Stát zřídí nové komise pro boj se suchem...

Česko plánuje zřízení speciálních komisí, které budou pomáhat v boji proti suchu. Komise budou moci například zakazovat povolené odběry vody. Za neuposlechnutí příkazu může hrozit pokuta až 200 tisíc korun. S novelou vodního zákona, která má tvorbu komisí umožnit, počítá ministerstvo zemědělství.

Novela vznikala několik let. Vyhlašovaly by se podle ní stavy sucha, dále vážnější stav nedostatku vody a pak také samotný krizový stav.

Komise by měly být na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působnosti, existovat bude i komise celorepubliková.

Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají povolené od úřadů. Bude také moci omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Také bude moci nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění.

Novela počítá s vytvářením plánů na sucho, které by v sobě měly také návrhy opatření, jež by začala platit při nedostatku vody. (jaz)