Potravinářské koncerny Nestlé a Cargill prohrály v USA soud týkající se otrocké práce dětí v africkém státu Pobřeží slonoviny. Americký Federální odvolací soud přijal žalobu šesti bývalých otroků z Mali na americké pobočky společností Nestlé a Cargill. Firmy jsou obviněny, že využívaly dětské otrocké práce na kakaových plantážích v Pobřeží slonoviny, tedy v zemi, která je největším producentem kakaa na světě.

Žaloba tvrdí, že obě firmy ignorovaly fakt, že kakaové boby sbírají dětští otroci. Tím měli údajně fakticky napomáhat otroctví za účelem dosažení nižších výkupních cen kakaa.

Soudci federálního odvolacího soudu pro devátý obvod jednomyslně odsouhlasili, že žaloba bývalých otroků bude před americkými soudy projednána bez ohledu na to, že k využívání otrocké práce došlo mimo území USA.

Tím změnili stanovisko soudu nižší instance, který žalobu zamítl s tím, že nebylo prokázáno, že by došlo k uvržení do otroctví kvůli činnosti amerických společností.

Dětští otroci

Žalobci jsou bývalí dětští otroci, kteří byli jako malé děti uneseny a donuceny pracovat na kakaových plantážích 14 hodin denně bez nároku na jakoukoliv mzdu.

K práci byli nuceni násilím. Za jakýkoliv pokus o útěk byly trestány mučením.

Celý případ je přitom už přes deset let starý. V roce 2005 se osvobozeným dětským otrokům podařilo podat žalobu u amerických soudů, ve které od společnosti vykupující kakao žádali odškodnění za léta strávená v otroctví a za utrpěnou psychickou újmu.

Tato žaloba byla zamítnuta až v roce 2016.

Nynější rozhodnutí odvolacího soudu umožňuje, aby případ dál pokračoval. Soud však nerozhodl ve vlastní věci, tedy o tom, zda firmy podporovaly či využívaly dětskou otrockou práci.

Soud však ve svém rozhodnutí uvedl, že obvinění vykreslují obrázek dětské otrocké práce v Pobřeží slonoviny, která byla udržována rozhodnutími z vedení společností v USA, které kakaovým farmám platily při vědomí toho, že využívají dětských otroků.

Odmítnutá obvinění

Obě společnosti obvinění odmítly.

Nestlé uvedla, že celosvětově uplatňuje opatření proti využívání otrocké práce. Vyjádřila lítost nad tím, že žaloba může pokračovat, když žalovanými jsou pouze ti, kteří proti otrocké práci aktivně vystupují.

Společnost Cargill uvedla, že uvedená žaloba neodradí zaměstnance Cargill od toho aby každý den aktivně bojovali za prosazovaní lidských práv ve světě a neustávali ve snaze zacházet se všemi lidmi s důstojností a respektem.

Nestlé je švýcarská nadnárodní společnost, která byla založena už v roce 1866. Z hlediska tržní kapitalizace je Nestlé největší potravinářský koncern na světě. V Česku pod Nestlé patří závod Sfinx v Holešově a Zora v Olomouci.

Cargill je americká nadnárodní korporace se sídlem v Minneapolis. Byla založena v roce 1865. S ročními výnosy přesahující stomiliadrovou hranici patří mezi největší americké korporace v soukromém vlastnictví.

Podnikání Cargillu zahrnuje nákup, zpracování a distribuci obilí a dalších zemědělských komodit, stejně jako výrobu a prodej potravin pro hospodářská zvířata a ingredience pro zpracované potraviny a farmaceutika. Cargill je mimo jiné výrobcem cukru, rafinovaného oleje, bavlny, čokolády, soli a dalších produktů. (mar)