V Nizozemsku má podle průzkumu žít v roce 2080 už více než 50 % migrantů...

Většinu populace v Nizozemsku mají tvořit po roce 2080 migranti. S touto informací přišla výzkumná spolešnost Gefira, která vytvořila speciální simulátor predikující vývoj nizozemského obyvatelstva pro tohle století. Před 30 lety tvořili migranti v Nizozemsku 12 % populace, nyní to je kolem 20 %.

Jak uvedl server Voice of Europe, nizozemští politici již několik desetiletí odmítají sledovat populační změny, ke kterým v zemi dochází v důsledku liberální přistěhovalecké politiky.

„Ovšem nátlak Geerta Wilderse a jeho předchůdců již současná vláda nemůže nadále ignorovat a musí začít konat. Předseda Strany pro svobodu již hovoří několik let o postupném nahrazování původního nizozemského obyvatelstva migranty,“ napsal server.

Podobného scénáře se obává také profesor Jan Latten.

„Nově příchozí migranti navíc žijí v uzavřených skupinkách a nepokoušejí se integrovat. Zejména mladí Turci a maročtí muslimové stále více tíhnou k ortodoxnímu islámu a vzdalují se tím od nizozemské společnosti,“ řekl profesor.

Jeho i Wildersovo tvrzení dokládá také predikce vývoje populace v zemi, kterou na svém simulátoru „vypočítala“ výzkumná společnost Gefira.

Na základě vstupních údajů, které se týkají fertility a mortality, tvůrci simulátoru tvrdí, že při současném počtu přicházejících migrantů se stanou rodilí Nizozemci ve své zemi přibližně v roce 2080 menšinou. Model bere v potaz vývoj od roku 1985 do konce tohoto století. Zatímco před více než třiceti lety tvořili migranti asi 12% populace, aktuálně je to již kolem 20%. Tento trend bude pokračovat i v následujících desítkách let.

Ačkoli do země budou přicházet podle modelu i nadále přistěhovalci z kulturně spřízněných evropských zemí, bude se zvyšovat poměr afrických, asijských migrantů a také těch, u kterých již nebude možné určit etnický původ. V roce 2100 by tak mělo podle propočtů Gefiry žít v Nizozemsku jen něco málo přes 40 % původního obyvatelstva. Celkový počet obyvatelstva se přitom oproti současným asi 17 milionům zvýší jen o 1,5 milionů. (jaz)