Svobodné plovoucí vesnice na moři: Projekt Floating Island Project chce vytvořit „ekologické plovoucí platformy, které by nabízely odpovědi na výzvy, jako jsou stoupající hladiny moří a udržitelný rozvoj“. Platformy se mají stát základnou pro obytné domy, kanceláře a infrastrukturu.

První prototyp nezávislého plovoucího města založeného na principech ekonomické a politické svobody vznikne do roku 2021 na umělém ostrově poblíž Tahiti ve Francouzské Polynésii. Rozběh projektu „Floating Project Island“ však stále závisí na souhlasném stanovisku polynéské vlády.

„Očekáváme, že první prototyp stavby bude dokončen do roku 2021 s tím, že poté už budeme schopni stavět a prodávat naše mořská sídla,“ informoval Randy Hencken, ředitel Seasteading Institutu, jenž stojí za původní ideou výstavby svobodných „měst na moři“.

Hencken je zakladatelem projektu plovoucích měst a ředitelem společnosti Blue Frontiers, která je developerem projektu “Floating Island Project”. Firma bude mít na starosti i správu nově vznikají ekonomické „mořské zóny“, která je součástí projektu politicky nezávislých plovoucích ostrovů.

Na státech nezávislé plovoucí město (fakticky vesnice) na moři má vzniknout v kooperaci s hostitelskou zemí, tedy Francouzskou Polynésií. Předběžnou dohodu o vytvoření měst na plovoucích ostrovech poblíž břehů Francouzské Polynésie obě strany podepsaly už v lednu roku 2017.

K rozběhu celého projektu je však potřeba, aby místní vláda schválila příslušný právní rámec.

To se však zatím nestalo.

Organizátoři projektu vládě Francouzské Polynésie už začátkem října 2017 předložili k vyslovení formálního souhlasu zprávu o ekonomických dopadech, analýzu ekologického rámce a právní analýzu. Jenže kvůli volbám, kterým se vláda věnovala od ledna 2018, se další vývoj projektu pozdržel. Vláda zatím oficiálně nereagovala.

Hencken však věří, že poté, co si vláda ve volbách udržela majoritu, bude možné získat její souhlas.

„V nadcházejících týdnech bychom měli být schopni dospět s vládou ke společnému prohlášení, jímž bychom oznámili nejvhodnější postup k vytvoření ekonomické mořské zóny (SeaZone) a k mořskému osídlení (seasteading) ve Francouzské Polynésii,“ uvedl Hencken.


Floating Island Project – jeden z možných konceptů.


 

Hledání místa na moři 

Organizátoři zatím zřejmě nemají vybránu definitivní lokalitu, kde chtějí vybudovat svou první nezávislou vesnici plovoucí na moři.

Jedním z takových míst byla Atimone Lagoon jižně od polynéského ostrova Tahiti. Jenže tamní lidé, či spíše někteří aktivisté se postavili proti.

To přiznala i organizace Blue Frontiers s tím, že o projekt plovoucích ostrovů projevila zájem jiná místní komunita, která je ohrožena stoupající úrovní hladiny moře.

„Zvažujeme mnohem více možností. Našim hlavním cílem pro první polovinu roku 2018 je najít pro náš projekt specifickou vhodnou lokalitu,“ uvedla developerská společnost Blue Frontiers.

Mezi dalšími možnostmi jsou jednak neobydlené lokality, ale i místa, kde chtějí organizátoři navázat vzájemně prospěšné vztahy s místními komunitami a rostoucí sítí příznivců.

Ředitel projektu Hencken také prozradil, že si vytipovali celkem 51 dalších států, které by mohly být vhodné jako hostitelské země, a mohly by se stát alternativou k Francouzské Polynésii.

Drahé širé moře

Za projektem svobodných mořských sídel stojí Seasteading Institute, který původně uvažoval o absolutně nezávislých plovoucích městech budovaných na širém moři, tedy v mezinárodních vodách. Tam by projekt nemusel žádat o souhlas politiků a nemusel by s vládami složitě vyjednávat kompromisní rámec politickoekonomických podmínek fungování.

„Když jsem v roce 2011 přišel do Seasteading Institutu, plánovali jsme jít s naším projektem na širé moře, tedy do mezinárodních vod a vytvářet tam kompletně nezávislá mořská osídlení. Tahle cesta je teoreticky možná, ale její finanční náklady jsou příliš vysoké,“ vysvětlil Hencken důvody, proč jeho organizace nakonec dala přednost pobřežním vodám existujícího státu.

„V roce 2013 jsem rozhodl, že bychom měli prozkoumat jiný přístup, tedy začít s prvními mořskými sídly v chráněných vodách hostitelské země, kde můžeme navázat vzájemně přínosné vztahy,“ podotkl Hencken.

Mořský domov za miliardu

Strategie vůči hostitelské zemi je taková, že organizátoři projektu plovoucích měst zajistí zajímavé ekonomické aktivity, stejně jako ekologické a sociální přínosy. Výměnou za to od hostitelského státu požadují určitou míru autonomie, která umožní učinit mořské osidlování přitažlivým pro zájemce o tento pionýrský projekt.

Náklady na vybudování prvního plovoucího města, či přesněji – vesnice (první ostrov je určen „jen“ pro 300 obyvatel), jsou odhadovány na 60 milionů dolarů (1,3 mld. Kč).

Projekt má být mimo jiné financován prodejem vlastní digitální měny Varyon, jenž chtějí organizátoři dokončit do konce června letošního roku. Získané prostředky budou použity na inženýrské práce, přípravu designu a také na stavbu prvního prototypu plovoucího ostrova.

Projekt Floating Island Project chce dle oficiálních materiálů vytvořit „ekologické plovoucí platformy, které by nabízely odpovědi na výzvy, jako jsou stoupající hladiny moří a udržitelný rozvoj“. Tyto plovoucí platformy se mají stát základnou pro obytné domy, kanceláře a infrastrukturu, jež bude sloužit „živoucím komunitám“ a rozvine nové způsoby spolužití.

Společnost Blue Frontiers již navrhla plovoucí ostrov dostatečně velký pro řadu budov sloužících jako hotel, restaurace, obydlí a kanceláře.

Jak uvedl ředitel firmy Randy Hancken, pilotní projekt bude schopen pojmout celkem 300 obyvatel. První plovoucí ostrov se pak stane jakýmsi jádrem pro další plovoucí „města“.

Polynéských 118 ostrovů

Francouzská Polynésie je zámořské společenství Francie v Oceánii tvořené 118 ostrovy rozesetými po území velkém asi jako celá Evropa. Vědci se shodují, že právě Francouzská Polynésie je územím, které bylo osídleno lidmi jako jedno z posledních míst planety.

Seasteading Institute vytvořil v roce 2008 zakladatel firmy PayPal, Peter Thiel, společně s aktivistou, softwarovým inženýrem a politickoekonomickým filosofem Patri Friedmanem, který je vnukem nositele Nobelovy ceny Miltona Friedmana.


Více o projektu se dočtete v rozhovoru s ředitelem projektu Randy Henckenem ZDE:

Ředitel „plovoucích ostrovů“ Hencken: Vytvoříme mnoho plnohodnotných měst na moři