Holding CZECHOSLOVAK GROUP vykázal v roce 2016 tržby ve výši 15,4 miliardy Kč.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) vykázal v roce 2016 tržby ve výši 15,4 miliardy Kč, když EBITDA vystoupala na 1,9 miliardy Kč. Podniky holdingu CSG zaměstnávaly téměř pět tisíc zaměstnanců. Tržby nekonsolidovaného celku meziročně vzrostly o 26 procent, EBIDTA pak o 27 procent.

Finanční výsledky nekonsolidované části holding zveřejnil v roční zprávě, která shrnuje informace i za společnosti, které jsou se skupinou propojeny prostřednictvím jejího majitele, Jaroslava Strnada, ale zatím nejsou součástí konsolidovaného celku.

Z organizačních či daňových důvodů probíhá začleňování společností či majetkových podílů do struktury CSG postupně. Klíčovou společností, která není do konsolidovaného celku CSG zahrnuta, je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS a její dceřiné společnosti.

Holding CSG se loni stal jedním z nejaktivnějších českých investorů. V letošním roce je v této oblasti také aktivní, když například slovenská větev holdingu, skupina MSM GROUP, vstoupila do tradičního srbského strojírenského podniku IMK 14. Oktobar.

„Nevylučujeme, že do konce tohoto roku proběhnou ještě další významné akvizice v českém průmyslu. Holdingu CSG se daří a klade důraz na získávání a rozvoj výrobních kapacit,“ oznámil Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG .

Letošní úspěchy CSG

Stabilitu průmyslového holdingu CSG potvrzují i úspěchy z letošního roku.

Po několika letech byla na podzim tohoto roku znovu obnovena výroba lehkých nákladních vozidel v automobilce AVIA.

Dále společnost TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) získala kontrakt na výrobu nových vozidel Pandur II pro Armádu České republiky a také na servis kolových obrněných transportérů Pandur II v její výzbroji. Holding CSG také začal spolupracovat s polskou společností H. CEGIELSKI-POZNAŃ, se kterou v září podepsal memorandum o spolupráci na projektu nové generace užitkových elektromobilů.

Polská firma H. CEGIELSKI-POZNAŃ a společnost TDV dále v září představily nové obrněné vozidlo HUSAR na podvozku TATRA.

Rok 2017 je významný také pro automobilku TATRA TRUCKS, která oslavila 120 let od zahájení výroby prvního automobilu v Kopřivnici. TATRA TRUCKS během první poloviny letošního roku předala Armádě České republiky několik desítek nových vozů TATRA, česká vláda také schválila pořízení více než šesti desítek obrněných vozidel TITUS pro AČR, které vyrobí rovněž kopřivnická TATRA TRUCKS.

Do konsolidované ani nekonsolidované části holdingu CSG nepatří společnosti Kovosvit MAS a RETIA. Tyto firmy od roku 2017 vlastní Michal Strnad, syn majitele CSG Jaroslava Strnada. 


 Tab. 1: Hospodářské výsledky nekonsolidovaného celku CZECHOSLOVAK GROUP (konsolidace CSG plus podíly ve společnostech ovládaných Jaroslavem Strnadem)
K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015
Aktiva tis. Kč 24 461 797 16 354 232
Tržby tis. Kč 15 407 147 12 215 222
EBITDA tis. Kč 1 883 639 1 463 041
EBIT (zisk před zdaněním) tis. Kč 1 341 295 1 188 781
EAT (čistý zisk / hospodářský výsl.) tis. Kč 1 090 286 1 080 648
Počet zaměstnanců   4 875 3 631

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné i civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, stejně jako silniční dopravní a logistické služby.

Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2016 zaměstnávaly téměř 5000 osob a vygenerovaly tržby v hodnotě 15,4 mld. Kč. (sfr)