Seasteading Institute vybral definitivní podobu nezávislého plovoucího mořského města. Artisanopolis bude založen na principech svobodné, tržní společnosti. (Ilustrace: Gabriel Sheare, Luke & Lourdes Crowley, Patrick White; Roark 3D)

Na státech nezávislé mořské město, které má vzniknout do roku 2020, už má svoji konkrétní a definitivní podobu. V architektonické soutěži zvítězil projekt plovoucího mořského města s názvem Artisanopolis. Nové, politicky nezávislé město na moři bude založeno na principech svobodné, tržní společnosti. Projekt organizuje americký Seasteading Institute.

Architekti z firmy Roark 3D se pro novou „mořskou civilizaci“ snažili vytvořit alternativní model, který by co nejlépe umožňoval komunitě svých obyvatel „působit mimo jurisdikci existujících států a pomáhal tak svobodnému životu a úspěšnému působení v plně tržním prostředí“.

Základem hvězdicové modulární struktury politicky nezávislého mořského města Artisanopolis bude několik aquaponických skleníkové dómů pro pěstování lokálních potravin. Ve městě budou, vedle obytných budov, také venkovní mikroparky s vegetací i kancelářské budovy.

Energii mají zajišťovat solární kolektory na střechách některých domů a několik solárních minifarem na k tomu určených plochách. Ty by společně s větrnými turbínami měly plně pokrývat spotřebu elektřiny na ostrovech Artisanopolisu.

V třípatrových budovách má žít celkem až 300 stálých obyvatel. Dalších 50 návštěvníků bude plovoucí město schopno ubytovat dočasně v hotelových zařízeních.

Náklady na celý projekt jsou odhadovány na 167 milionů dolarů (necelé 4 miliardy Kč).

Se svým maximálním důrazem na efektivitu a soběstačnost se toto plovoucí město má podle svých tvůrců stát „životaschopným příkladem, na jehož základě by v budoucnu byly vytvářeny další podobné projekty umělých lidských sídel na moři“.

Hledá se hostitelská země

Plovoucí město mělo být původně umístěno na volném moři, tedy bez jakékoliv přímé vazby na existující „pozemskou civilizaci“.

Aktuálně však projekt počítá se „zakotvením“ mořského města v klidných teritoriálních vodách vybrané „hostitelské země“, tedy některého existujícího přímořského státu. Důvodem je snaha snížit náklady na vybudování města.

Organizátoři projektu věří, že přímořská „hostitelská země“, v jejíž teritoriálních vodách by Artisanopolis přebýval, bude mít zájem „poskytnout plovoucí komunitě významnou politickou nezávislost výměnou za ekonomické, sociální a environmentální benefity“.

Podle informací Seasteading Institutu z dosavadních jednání s potenciálními hostitelskými státy vyplynula jejich připravenost poskytnout umělému mořskému městu politickou nezávislost v případě, že Artisanopolis vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele hostitelské země.

Dosud však nebylo zveřejněno, kde přesně bude plovoucí město postaveno a zakotveno v první etapě své existence.
Seasteading Institut uvedl, že toto místo zveřejní až poté, kdy s hostitelskou zemí uzavře dohodu, která by plovoucímu městu zaručovala politickou autonomii.

Mobilita garantuje nezávislost

Výhodou plovoucího města bude mimo jiné i možnost celé soustroví či pouze některé jeho moduly přestěhovat kamkoliv jinam na moři v případě, že by aktuální lokalita přestala obyvatelům vyhovovat.

„Mobilita jednotlivých modulů je klíčovým prvkem projektu, protože městu garantuje autonomii. V případě, že by vztahy s hostitelskou zemí přestaly vyhovovat, platformy se odpojí od svého kotviště a odplují na jiné, lepší místo.“

„Modularita a mobilita města umožní geografickou dynamiku a jeho občanům nabídnou unikátní příležitost organizovat se do výhodnějších konfigurací ve vazbě na růst populace a celkový rozvoj,“ vysvětlili své plány organizátoři projektu.

Organizace Seasteading Institute chce soběstačnými a politicky nezávislými mořskými městy vytvářet nové formy uspořádání společnosti, ale současně také bránit úhynu mořských živočichů v důsledku nadměrného lovu.

Mořské město má být dokonale soběstačné jak v oblasti zemědělství, bydlení, průmyslu i sektoru služeb.

Soběstačná plovoucí komunita ve svém plovoucím městě plánuje – vedle bydlení a zemědělství – také turistické využití, byznys park či výzkumný institut. Počítá se s tím, že městská vodní elektrárna by dodávala energii a čistou vodu hostitelské zemi.

Nová forma vlády

Jedním z hlavních cílů projektu je podle Institutu snaha o vytvoření nové formy vlády, která bude lépe odpovídat požadavkům moderního světa.

„Nejmocnější národ světa, Spojené státy americké, stále funguje pod formou vlády, která cválá rychlostí koně,“ uvedli zástupci institutu.

Plovoucí město bude založeno na svobodné volbě, konkurenci a minimální roli vlády.

Vznik co nejsvobodnějších plovoucích měst je podle organizace prvním krokem ke splnění jejích osmi morálních zásad pro vyřešení světových krizí. Mezi ty nejvýznamnější zásady patří například vyvinutí udržitelných zdrojů čisté energie, nakrmení hladových, vyléčení nemocných, vyčištění atmosféry nebo život v rovnováze s přírodou.

Jedním z alternativních návrhů, které se účastnily architektonické soutěže na konkrétní podobu plovoucího města, byl i projekt nazvaný „Metabolic City“ (Yin Tao-chiang (TDArch).

Součástí plovoucího města má být také nový druh podvodního zemědělství. Seasteading Institute již od roku 2011 testuje takzvaný projekt Velella, který zahrnuje speciální akvárium, v němž budou chovány jednotlivé druhy ryb. Ty pak chce Institut lovit s ohledem na udržení populace akvária.

Kontrolovaný lov ryb v omezeném prostoru podle organizátorů projektu zamezí hynutí podvodních druhů a pomůže opětovně oživit mořskou faunu i flóru.

Organizátoři uvádějí, že plovoucí město by mělo vzniknout do roku 2020.

Seasteading Institut založil v roce 2008 aktivista, softwarový odborník a ekonom Patri Friedman, vnuk nositele Nobelovy ceny za ekonomii Miltona Friedmana, společně s podnikatelem, investorem a filantropem Peterem Thielem, tvůrcem internetové platební brány PayPal. (lms)