Soukromé svobodné město Liberstad v Norsku: Základem bude anarchistický park viditelný z vesmíru. (Na fotografii budování Anarcho-parku)

Původně anoncované soukromé svobodné město Liberstad v Norsku se zadrhlo. Namísto zabydlování „města“ obyvateli vytvářejí zakladatelé projektu anarchistický park s obrovským písmenem A, které má být vidět i z vesmíru. Pozemky v Liberstadu zatím nebyly předány jejich majitelům, respektive zájemcům, kteří si zakoupili rezervace na získání pozemku.

Původním cílem projektu Liberstad bylo „vytvořit kompletně soukromé město, v němž všechno má svého soukromého majitele a veškeré veřejné služby jsou poskytovány výhradně soukromými subjekty na ryze dobrovolné bázi“.

Jeho zakladatelé, John Holmesland a Sondre Bjellås, zakoupili farmu v katastru obce Marnadal na jižním cípu Norska a následně začali veřejně nabízet pozemky pro budoucí občany privátního „města“ Liberstad, které bylo oficiálně založeno 1. června roku 2017.

“Chceme zde vytvořit společnost bez vládního donucování, dohledu a bez násilí,” uvedli zakladatelé.

Deklarovaným záměrem bylo vybudovat soukromé město, „jehož základem je individuální svoboda a dobrovolná spolupráce… Město zbavené moci vládních úřadů“.

Město bez obyvatel

Ani po více než 3 letech od svého „založení“ nemá Liberstad obyvatele, zřejmě jen s výjimkou zakladatelů projektu. Ti v jednom ze skrovných veřejných expozé prozradili, že v „Liberstadu“ žijí trvale 2 rodiny, což je počet nápadně se shodující s počtem zakladatelů Liberstadu…

Je pravděpodobné, že na stavbu potřebných budov získali peníze od zájemců, kteří si zakoupili „předplatné“ na získání pozemků v Liberstadu. Parcely v Liberstadu však zatím nebyly předány k užívání.

Podle dřívějších plánů měly být předány všechny jednotlivé parcely na území plánovaného Liberstadu k užívání „majitelům“ v létě letošního (2020) roku.

Zda se tak opravdu stane však duchovní otcové Liberstadu neprozradili. V útržkovitých veřejných materiálech Liberstadu se nově objevil jako termín rok 2023, aniž by byl potvrzeno, že jde skutečně o rok, kdy má začít osídlování.

Podle nejnovějších veřejně dostupných informací se LIBERSTAD rozšířil o dalších 40 tisíc m2, tak, aby předprodej parcel potenciálním obyvatelům „soukromého města“ (či spíše vesnice) mohl pokračovat.

Postup organizátorů vyvolává silné pochybnosti o skutečném účelu a celkové realizovatelnosti projektu svobodného soukromého města Liberstad.


Liberstad nemá žádné obyvatele, protože jim za 3 roky existence projektu ještě nepředal pozemky ke stavbě obydlí. Přesto si už norští zakladatelé projektu postavili v Liberstadu dětské hřiště…


Zdá se, že Holmesland a Bjellås v dalším postupu i představách o fungování „soukromého města“ tápou a jejich útržkovité náznaky veřejných oznámení si protiřečí.

Na jednu stranu uvádějí, že obyvatelé Liberstadu (pokud se kdy nějací takoví obyvatelé mimo Holmeslanda a Bjellåse reálně objeví) budou podléhat norskému daňovému systému.

Současně však tvrdí, že – s výjimkou nízké municipální daně z nemovitosti (property tax) – už obyvatelé Liberstadu nikdy nebudou muset platit jakékoliv daně…

Anarchistický park

Pomineme-li náznaky budovaného dětského hřiště, zatím jediným hmatatelným výsledkem práce zakladatelů projektu za 3 roky snažení bylo vytvoření anarchistického parku „Anarcho-park“, jemuž dominuje obrovské anarchistické písmeno A v trávě, které by mělo být viditelné i z družice na oběžné dráze Země.


Liberstad: Anarchistické „A“ má být viditelné z družice.


Součástí Anarcho-parku budou lavičky a sochy s tím, že návštěvníci parku se zde mohou dozvědět více o anarchismu, ekonomii a filozofii.

Vedle toho protagonisté Liberstadu zveřejnili, že vytváří svůj vlastní hospodářský trh – Libermarket – určený exkluzivně jen pro členy projektu.

Což zapadá do nové strategie: „vládci“ Liberstadu  svůj projekt uzavřeli před světem s tím, že informace jsou nabízeny (není jisté, zda jsou i reálně poskytovány) jen předplatitelům, kteří zaplatili peníze za členství v uzavřeném virtuálním „klubu“ s  názvem Liberstad Membership Organization.

Rezervovat (za další peníze) pozemky (fakticky jde jen o předplatné na hypotetickou budoucí koupi pozemku) si mohou jen členové tohoto „klubu“.


IN ENGLISH READ HERE:

Free private city of Liberstad in Norway plans an anarchy visible from space


VÍCE O LIBERSTADU ČTĚTE ZDE:

Soukromé norské město Liberstad bylo rozprodáno. Obyvatelé přijedou až v roce 2020