Ceny zemědělských výrobců v dubnu 2022 meziročně vzrostly o 35,3 procenta, což je nejvyšší hodnota od roku 1992. Meziměsíčně se zvýšily o 8 procent. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziročně o 26,6 procenta, meziměsíčně o 2,3 procenta. 

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Také v dubnu pokračoval meziměsíční i meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o více než 26 procent a ceny v zemědělství o více než 35 procent. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů téměř o 13 procent a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 5,5 procenta,“ upozornil Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 8 procent. Vzrostly ceny jatečných prasat o 20,8 procenta, olejnin o 14,7 procenta, obilovin o 11,2 procenta, vajec o 8,5 procenta a skotu o 6,7 procenta.

Klesly ceny brambor o 9,7 procenta, ovoce o 6 procent a drůbeže o 1,8 procenta.

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 35,3 procenta, což je nejvyšší hodnota od začátku sledování v roce 1992.

V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 50,2 procenta. Vyšší byly ceny olejnin o 64,5 procenta, obilovin o 51,2 procenta, brambor o 15,2 procenta a zeleniny o 13,6 procenta, ceny ovoce byly nižší o 13,8 procenta.

V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 17,8 procenta. Vzrostly ceny skotu o 25,8 procenta, jatečních prasat o 19,5 procenta, mléka o 18,3 procenta, vajec o 16 procent a drůbeže o 5,3 procenta.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 2,3 procenta. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 9,2 procenta, obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 procenta, dřeva, papíru a tisku o 4,5 procenta a elektřiny, plynu a páry o 1,6 procenta.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 procenta, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10 procent, průmyslových krmiv o 9,2 procenta a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 procenta.

Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se také ceny v odvětví dopravních prostředků o 1 procento, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,9 procenta a elektrických zařízení o 0,4 procenta.

Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 26,6 procenta.

Nejvyšší růst cen byl v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 51,4 procenta, chemických látek a výrobků o 43,8 procenta, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,5 procenta a dřeva, papíru a tisku o 32,8 procenta.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 15,5 procenta.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 55,2 procenta a meziproduktů o 28 procent. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 17,7 procenta.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,3 procenta, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,9 procenta.

Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,9 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 25,2 procenta.

V zemích Evropské unie (EU) podle údajů zveřejněných Eurostatem byly ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vyšší o 5,4 procenta.

Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 36,1 procenta. V Polsku vzrostly ceny o 8,1 procenta, v Německu o 4,8 procenta, v Česku o 4,2 procenta a v Rakousku o 3,7 procenta. Ceny klesly pouze na Slovensku o 1,1 procenta.

Meziročně vzrostly ceny v EU v březnu o 36,5 procenta. Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 106,1 procenta a v Rumunsku o 67,6 procenta.

Na Slovensku byly ceny vyšší o 37,1 procenta, v Německu o 30,7 procenta, v Polsku o 28,8 procenta, v Rakousku o 27,9 procenta a v Česku o 24,7 procenta. (pel)