Hospodaření Česka v loňském roce skončilo ve schodku 367,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo.

Státní rozpočet ČR skončil v roce 2020 v rekordním deficitu 367,4 miliardy korun. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 363,7 miliardy korun.

Informovalo o tom ministerstvo financí.

„Stát v roce 2020 hospodařil s deficitem 367,4 miliardy. Byl to mimořádný rok, kdy prioritou číslo jedna byla záchrana ekonomiky, spotřeby a podnikání. Poskytnutá pomoc dosáhla 283,4 miliardy, investice přesáhly 173 miliard,“ napsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na Twitteru.

Dále doplnila, že státní dluh vzrostl na 36,9 procent hrubého domácího produktu (HDP).

„Tedy stále méně, než v krizových letech 2012 a 2013. Naše veřejné finance svou kondicí zůstávají navzdory otřesům způsobených pandemií mezi nejlepšími v EU,“ dodala.

Pozitivní vývoj hospodaření rozpočtu v prvních dvou měsících roku, kdy inkaso daní a pojistného převyšovalo předpoklady a pokrývalo tempo růstu běžných výdajů, byl podle resortu ve zbývající části roku oslaben snahou čelit epidemii covid-19.

Opatření přijatá na zmírnění jejích dopadů vedla ve svých důsledcích k výrazným propadům daňových příjmů a k nárůstům výdajů zaměřených na pomoc jednotlivcům, firmám i dalším částem veřejných rozpočtů, uvedlo ministerstvo.

Příjmy rozpočtu byly v roce 2020 výrazně ovlivněny propadem ekonomiky doprovázeným poklesem zaměstnanosti, odpracovaných hodin, objemu mezd a celou řadou diskrečních opatření.

Celkově se příjmy meziročně snížily o 47,7 miliardy korun na 1475,5 miliardy korun, z čehož nejzřetelněji daňové příjmy bez pojistného o 46,5 miliardy korun. Inkaso vylepšovaly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů s nárůstem o 10,4 miliardy korun.

Na DPH se vybralo o 32 miliard méně oproti původnímu očekávání.

Celkové výdaje rozpočtu vzrostly o 291,2 miliardy na 1842,9 miliardy korun.

Za nižším než plánovaným schodkem 500 miliard stály především příjmy, které o 110,7 miliardy korun převýšily rozpočtovanou úroveň.

Podílely se na tom z poloviny daňové příjmy (+55,1 miliardy korun), příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů (+26 miliard korun), tak i ostatní příjmy (+29,6 miliardy korun).

Nicméně oproti původnímu rozpočtu schválenému v roce 2019 se příjmy z daní a pojistného propadly o téměř 150 miliard korun. Celkové výdaje nebyly oproti rozpočtované výši realizovány o 21,9 miliardy korun, přičemž kapitálové pouze o 1,7 miliardy korun.

V roce 2019 stát hospodařil se schodkem 28,5 miliardy korun. Nejvyšší schodek doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. (pel)