Radomil Bábek: EET je státní zvůle, jejímž cílem je zvýšit moc státu nad podnikateli, rozdat velké státní zakázky a poskytnout konkurenční výhodu korporacím.

Účtenková loterie je nehoráznost, protože je postavena na tom, že zákazníci plní kontrolní roli státu a výhry jsou placeny z daní. Uvedl to v rozhovoru Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů. Elektronická evidence tržeb (EET) je podle něho státní zvůle, jejímž cílem je zvýšit moc státu nad podnikateli, rozdat velké státní zakázky a poskytnout konkurenční výhodu korporacím.


Rozhovor s Radomilem Bábkem, předsedou Asociace podnikatelů a manažerů

Otázka: Jaké jsou vaše hlavní argumenty proti zavedení EET, třeba i v kontextu zkušeností za prvních několik dní ostrého provozu systému EET?

Mohl bych uvádět řadu argumentů proti EET, od přenášení odpovědnosti a nákladů na podnikatele, přes plošnou restrikci a presumpci viny až po generování miliard, které zaplatí podnikatelé a které pár dodavatelů pokladen a operátorů bude inkasovat. Jistě budou svému chlebodárci, který jim zajistil tučné příjmy, patřičně vděčni.

Dovolte, abych se soustředil na jediný argument. EET mění právní prostředí a podmínky podnikání v ČR. Zákonem o evidenci tržeb byla nenápadně a nevysloveně stanovena podmínka, že má-li podnikatel přístup k internetovému připojení, pak je musí používat, v případě, že chce inkasovat tržby v hotovosti.

Jinak podnikat nesmí nebo mu hrozí likvidační pokuty ve výši až 500 tisíc korun, zavření provozovny či dokonce odejmutí oprávnění podnikat. Důsledkem tedy je, že vznikla skupina občanů, kteří musí používat internet, ať chtějí či nikoli. A to je zcela nová podmínka pro podnikání, která dle mého odporuje jak Ústavě ČR, tak i Listině základních práv a svobod.

Máte již nějaké informace o následných kontrolách spojených s případnými udáními od zákazníků, kteří nahlásili nevydání účtenky?

My zatím žádné informace o kontrolách ve věci EET od podnikatelů nemáme. Domnívám se však, že finanční správa má nyní plné ruce práce se zaváděním celého systému. Různá prohlášení ministra financí a jeho lidí o tom, jak vše hladce běží, je nutné brát s velkou rezervou. Ani kdyby měli s EET velké potíže, tak by nám to úředníci neřekli. Pan Babiš by to jistě nikdy nepřiznal.

Existuje pode vás nějaké obrana před potenciálním zneužíváním těchto protipodnikatelských udání ze strany zákazníků?

Už samotný fakt, že zřídili takový udavačský web je zneužitím situace. Je to další nástroj, kterým se vláda snaží rozklížit českou společnost. Anonymní udávání je odporné. Normální, zdravá většina společnosti je odsuzuje. A to je možná jediná obrana proti udávání podnikatelů – morální odsouzení udavačů.

Jak hodnotíte dosavadní akce nespokojených podnikatelů namířené proti EET?

Na všech aktivitách či akcích proti EET si cením především toho, že malí podnikatelé a živnostníci ukazují, že s nimi stát musí počítat, že si to nedají líbit. My jsme uspořádali na Václavském náměstí shromáždění, na kterém se sešlo výrazně přes sedm set lidí. Pokud mě paměť neklame, bylo to poprvé za minulých 25 let, kdy drobní podnikatelé vyšli na náměstí a demonstrovali proti vládě. Je to výborný signál, že se i tato jinak velmi roztříštěná část společnosti začíná sdružovat a aktivizovat.

Připravujete nějaké další protestní či osvětové akce namířené proti systému EET?

Určitě uspořádáme další shromáždění v době spouštění druhé vlny EET. Ale nechceme se soustředit jen na EET, protože ta je jen jedním z projevů rostoucí moci státu a budování režimu, který má s demokracií a svobodou pramálo společného. A tomu se budeme v příštích měsících a letech věnovat především – budeme hájit svobodu podnikání, budeme chránit práva malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Jaké důsledky podle vás bude mít zavedení účtenkové loterie, jejíž start je plánován na červen 2017?

Zatím si neumím představit, co účtenková loterie přinese. Nepochybuji ovšem o tom, že to je nehoráznost, zavádět loterii, která je postavena na tom, že zákazníci plní kontrolní roli státu a výhry jsou placeny z daní. Vždy, když si uvědomím, co ta účtenková loterie ve skutečnosti představuje, mám pocit, že sním a že se musím přece probudit. V demokratickém, právním státě je tohle zcela nepředstavitelné.

Přitvrdí se provozem státní loterie podle vás tlak na dotyčné podnikatele?

Samozřejmě, že se i tím zvyšuje tlak na podnikatele. Jakmile se ocitáte pod nějakou hrozbou, tak i když dodržujete pravidla, vždy žijete ve stresu, že můžete udělat chybu. To je tlak a je to frustrující.

Myslíte, že loterie bude motivovat spotřebitele k masivnějšímu zapojení do této státní „hry“?

To netuším, ale pokud bych měl soudit podle zemí, kde to již proběhlo, pak se dá očekávat spíše fiasko. Ovšem nepochybuji o tom, že ať už budou výsledky jakékoli, ministr Babiš nám je představí vždy jako své velké vítězství.

Jaká rizika z hlediska újmy na svobodě či zásahu do soukromí podle vás plynou z existence EET pro zákazníky? Mohlo by dojít ke zneužívání údajů o zákaznících?

Samozřejmě, že i informace z platebních karet mohou být pro zákazníky nebezpečné. Ale mnohem větším nebezpečím je samotná EET, která ve spojení s kontrolními hlášeními dává státu do rukou obrovskou moc nad podnikateli. Kdy, co, komu prodává, od koho nakupuje a za kolik. Vláda socialistů a korporací se prostě rozhodla, že chce o malém podnikání vědět vše a zavedla sledovací nástroje. To je jasný a nepokrytý útok na svobodu podnikání. Vedle toho mi připadá nebezpečí sledování zákazníkových zvyků přes platby kartou jako nechutné a jistě neoprávněné, ale celkem marginální. I když, žádná svoboda není marginální.

Mohli by se nakupující v obchodech bránit před zneužitím informací o svých nákupech třeba tím, že budou platit výhradně v hotovosti?

Promiňte, ale já takto nedokážu uvažovat. Pro mne je jediným řešením zrušení EET. To jediné zabrání zneužívání dat, zásahům do soukromí občanů a utrácení státních peněz bez výběrových řízení. Zrušením EET se zabrání kriminalizaci podnikatelů, rozdělování společnosti. A tak bych mohl pokračovat dále. EET je státní zvůle a jejím cílem je zvýšit moc státu nad podnikateli, rozdat velké státní zakázky a poskytnout konkurenční výhodu korporacím.