Státní dluh České republiky stoupl za první čtvrtletí roku 2021 o 370,2 miliardy korun na celkových 2,42 bilionu korun. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadá dluh ve výši zhruba 226 tisíc korun na osobu. Zvýšily se také letošní náklady na financování splátek státního dluhu.

O vývoji dluhu informovalo Ministerstvo financí ČR.

Resort financí bude v letošním roce muset na financování splátek státního dluhu vynaložit celkem 728,4 miliardy korun. To je o 182,1 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2021.

Nárůst dluhu byl způsoben především zvýšením deficitu letošního státního rozpočtu. Ten byl původně schválen ve výši 320 miliard. Následně byl únorovou novelou schodek zvýšen na 500 miliard Kč.

„Nově upravené vymezení operačního rámce reaguje na zvýšení potřeby financování v roce 2021 danou zejména navýšením rozpočtovaného schodku státního rozpočtu z 320 na 500 mld. Kč v reakci na aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva,“ vysvětlilo nyní ministerstvo zvýšení státního dluhu.

Za růstem dluhu je především vydávání státních dluhopisů, jehož cílem je zajistit splátky dluhopisů a pokrýt letošní schodek státního rozpočtu.

„Bezprecedentní emise státních dluhopisů je odrazem zvýšené potřeby financování v letošním roce v důsledku krizového schodku státního rozpočtu,“ podotklo dále ministerstvo.

Úřad v prvním čtvrtletí letošního roku prodal na domácím finančním trhu státní dluhopisy za 231,8 miliardy korun, čímž plně  pokryl korunové splátky státního dluhu v letošním roce za 172,4 miliardy korun a zároveň částečně předfinancoval letošní schodek státního rozpočtu.

Schodek v prvním čtvrtletí ministerstvo částečně pokrylo prodejem dluhopisů za 59,4 miliardy korun a krátkodobými rezervními operacemi na peněžním trhu za 145,9 miliardy korun.

Ministerstvo zdůraznilo, že pohyb výše dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je běžný jev způsobený zejména nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů proti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku. Podle úřadu to samo o sobě nevypovídá o trendu zadlužování země.

„Ministerstvo financí průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní poklady předpokládá, že celková výše zadlužení na konci roku nepřekročí stav vykázaný k 31. březnu 2021,” konstatoval resort financí.

Státní dluh by měl v roce 2021 překonat hranici 2,5 bilionu korun. Během let 2021 až 2023 by měl stoupnout o další jeden bilion korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky. (sfr)