Stát vybral v 1. čtvrtletí roku 2021 na daních celkem o 38,6 miliardy korun méně než za stejné období předchozího roku. Celkové daňové příjmy Česka bez pojistného na sociální zabezpečení klesly meziročně o 15 procent na 219,2 miliardy korun.

Ukázala to data zveřejněná ministerstvem financí o plnění státního rozpočtu ČR ke konci března.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát v 1. čtvrtletí letošního roku vybral 91 miliard korun, což je meziročně o 6,8 miliardy korun méně.

Na dani z příjmu právnických osob vybral 41,6 miliardy korun.

Samotný státní rozpočet získal na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 148,6 miliardy korun, tedy o 34,7 miliardy meziročně méně.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak míří do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.

Na kraje připadá 9,78  procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob.

Nová úprava rozpočtového určení daní zatím přispěla do rozpočtu obcí a krajů navíc 6,3 miliardy korun. Na sdílených daních, jako jsou daň z přidané hodnoty a daně z příjmů, inkasuje státní rozpočet o stejnou částku méně.

Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí.

Státní rozpočet skončil vloni ve schodku 367,4 miliardy korun. Schválený rozpočet přitom původně počítal se schodkem 40 miliard korun. Poslanci poté kvůli koronavirové pandemii několikrát na žádost vlády hlasovali o jeho navýšení, které nakonec bylo 500 miliard korun.

Poslanecká sněmovna schválila letos v únoru novelu státního rozpočtu ČR na rok 2021, když proti původnímu zákonu zvýšila schodek rozpočtu na 500 miliard korun.

Původní návrh rozpočtu s plánovaným deficitem 320 miliard korun nepočítal s miliardovými výpadky v důsledku schválení tzv. daňového balíčku a zrušení superhrubé mzdy. (pel)

Schodek rozpočtu v březnu vyskočil na 125 miliard. Boj s covidem stál za rok 282 miliard