Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2020 schodkem 348 miliard korun, který v relativním vyjádření odpovídá 6,2 procentům HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2020 úrovně 38,1 procenta HDP, při meziročním nárůstu o 7,8 procentního bodu.

Vyplynulo to z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Hospodaření sektoru vládních institucí se meziročně propadlo o 365,8 miliardy korun. Největší podíl na tomto poklesu mělo saldo hospodaření ústředních vládních institucí, které dosáhlo deficitu 360,9 miliardy korun, zatímco v roce 2019 skončilo ve schodku pouze 31,1 miliardy korun.

Přebytek hospodaření místních vládních institucí se meziročně snížil o 23,1 miliardy korun na 14,5 miliardy korun. O 13 miliard korun klesl přebytek salda hospodaření subsektoru fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven), který tak skončil v deficitu 1,6 miliardy korun.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí klesly v roce 2020 meziročně o 2,4 procenta, což představovalo absolutní pokles o 58,7 miliardy korun. Nejvíce poklesly příjmy z daní z výroby a dovozu, a to o 37,2 miliardy korun, a důchodových daní o 33,1miliardy korun.

Naopak rostly příjmy ze sociálních příspěvků stouply o 14,3 miliardy korun.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2020 o 12,9 procenta na 307,2 miliardy korun. Došlo k nárůstu téměř všech výdajových položek.

Nejvíce o 131,7 miliardy korun vzrostly sociální dávky. Následují zaplacené náhrady zaměstnancům (57,3 miliardy korun), vyplacené dotace (45,1 miliardy korun), výdajové kapitálové transfery (27,6 miliardy korun) a výdaje na hrubou tvorbu kapitálu (24,7 miliardy korun).

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2020 dosáhla úrovně 38,1 procenta HDP.  Ke zvýšení relativní výše zadlužení přispěl též pokles nominálního HDP, zatímco nominální výše dluhu vzrostla o 413,1 miliardy korun.

Dluh na konci roku 2020 dosáhl 2 153 miliardy korun, z čehož 93,4 procenta bylo tvořeno emitovanými dluhovými cennými papíry, jejichž objem meziročně vzrostl o 416,1 miliardy korun, zatímco hodnota přijatých půjček poklesla o 8,7 miliardy korun. Objem přijatých vkladů stoupl o 5,8 miliardy korun na 10,9 miliardy korun. (pel)