Většina občanů Ćeska považuje opatření státu proti koronaviru za neúčinná. Zhruba dvě pětiny občanů označilo opatření za přiměřená. Zhruba třetina je považuje za nepřiměřená a 15 % je označilo za přehnaná. Ukázal to nový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Hodnocení reakce státu na koronavirovou epidemii se mezi obyvartelstvem opět zhoršilo. Jako přiměřená vnímá vládní opatření proti šíření koronaviru 44 procent lidí, což je o 17 procentních bodů méně než loni v prosinci.

Naopak na 34 procent se zvýšil podíl těch, kteří si myslí, že vláda dělá v této souvislosti příliš málo.

Z pohledu vlády se jedná o nejhorší výsledky od začátku zjišťování loni v květnu.„Zaznamenaný podíl respondentů pokládajících opatření za nedostatečná je největší za celou dobu realizace podobných šetření od května 2020 a podíl těch, kdo opatření proti šíření koronaviru mají za přiměřená, je naopak výrazně nejnižší a poprvé nižší než jedna polovina,“ uvedlo CVVM.

Přibylo také lidí, kteří považují protikoronavirové restrikce státu za neúčinné. Přesvědčeno je o tom 63 procent dotázaných, přičemž podle pětiny jsou rozhodně neúčinné.

V prosinci si to myslelo osm procent lidí a 29 procent, že jsou spíše neúčinné. Loni v květnu a červnu si přitom většina populace, 86 procent, ještě myslela opak.Kritická je veřejnost také v pohledu na to, co stát dělá pro podporu ekonomiky zasažené situací kolem nemoci covid-19.

Jako přiměřenou hodnotí podporu ekonomiky 36 procent lidí. Naopak, 47 procent lidí si myslí, že stát v tomto ohledu dělá příliš málo; podle devíti procent pak příliš mnoho.

V porovnání s prosincem loňského roku se podíl těch, kteří si myslí, že stát toho pro podporu ekonomiky dělá příliš málo, zvýšil o šest procentních bodů a je nejvyšší za celou dobu konání podobných šetření.

Naopak počet těch, kdo podporu ekonomiky hodnotí jako přiměřenou, klesl o sedm bodů a je dosud nejnižší.Současně se snížilo vnímání účinnosti těchto opatření. Účinná jsou podle zhruba čtvrtiny respondentů, což je o devět bodů méně než v prosinci. Více než tři pětiny si naopak myslí, že opatření na podporu ekonomiky jsou neúčinná, v prosinci to uvádělo 52 procent lidí.

CVVM rovněž zjišťovalo, jak jsou současná vládní opatření proti koronaviru pro občany srozumitelná. V tomto případě mírně převládl názor, že jsou srozumitelná. Myslí si to 51 procent lidí. Nesrozumitelná jsou pro 48 procent.

Proti prosincovému průzkumu se ale o pět bodů snížil počet těch, kteří opatření považují za srozumitelná. O stejný počet bodů pak přibylo lidí s opačným názorem.

CVVM průzkum provedlo v první polovině února a zúčastnila se ho tisíc lidí starších 18 let. (sfr)