Šéf Liberlandu Vít Jedlička: Liberland je startup, který do arény národních států přináší radikální inovace.

Projekt Liberland již existuje více než 5 let. Při příležitosti pětiletého výročí projektu přinášíme rozhovor s prezidentem Liberlandu Vítem Jedličkou. Liberland se považuje za nový, svobodný stát, jenž usiluje o mezinárodní uznání a který současně pokračuje ve snaze etablovat svou existenci v územní enklávě na hranici mezi Chorvatskem a Srbskem, kterou si Liberland pro sebe nárokuje.


ROZHOVOR S VÍTEM JEDLIČKOU, PREZIDENTEM LIBERLANDU, červenec 2020

Co se podle vás za pět let existence projektu Liberland podařilo a s čím jste spokojeni? A naopak, co se za pět let nepovedlo a co vás dnes nejvíce trápí?

Vybudovali jsme robustní diplomatickou a obchodní síť po celém světě. Dnešní Liberland to není izolovaná struktura individuálních členů, ale sofistikovaná síť humanitárních, obchodních a diplomatických zájmů. Na druhou stranu, přál bych si, aby se naše vztahy s Chorvatskem posunuly rychleji kupředu. Nedávné volby zde naštěstí vytvořily v tomto směru mnoho nových příležitostí.

Projekt Liberland se přehoupl přes 5 let existence. Podařilo se díky tomuto projektu reálně zlepšit či posílit některou základní svobodu pro nějakou skupinu lidí? Můžete tuto skupinu specifikovat? V jakém aspektu se díky Liberlandu podařilo zlepšit/zvýšit svobodu? Samozřejmě, svobodou zde není myšlena svoboda plynoucí ze samotné podstaty zbohatnutí organizátorů Liberlandu – i když více peněz v peněžence může majiteli peněženky dávat pocit větší svobody…

Když jsme se nedávno dívali na nejběžnější povolání v Liberlandu, zjistili jsme, že těmi nejčastějšími jsou mezinárodní daňoví poradci, piloti a krypto-podnikatelé.  Zejména podnikatelé v oblasti kryptoměn, jako Nikolas Nikolajsen, Roger Ver nebo Vitalik Buterin, jsou lidé, kteří určují podobu světových financí. Posouvají nás k radikálně svobodnějšímu světu, v němž centrální banky nemohou manipulovat s měnami.

Pokud jde o poznámku týkající se vztahu svobody a bohatství, chci podotknout, že v nekriminální společnosti vaše bohatství představuje vaši stopu pomoci druhým. Je přirozené, že lidé vytvářející hodnoty jsou bohatí.

Liberland hovoří o vytvoření „Free trade zone“. Kde přesně je tato svobodná obchodní zóna situována? Jaké přináší či bude přinášet výhody a pro koho? Co musí splňovat firma, která chce tuto zónu využít?

Free trade zone je situována v Apatinu. To je jedna ze 14 speciálních ekonomických zón vytvořených v Srbsku. Apatinská svobodná obchodní zóna je unikátní tím, že je současně základnou pro liberlandské společnosti, které mohou využívat všech výhod této zóny. Dvěma největšími výhodami jsou nulová cla a nulové DPH. Liberlanďané a občané mohou zaregistrovat firmy v Liberlandu do 24 hodin a další den již plnohodnotně podnikat. A nejde jen o DPH a cla, ale také o cenově dostupné náklady na energie a na pracovní sílu.

Jaká je záruka, že firma působící v této svobodné obchodní zóně, například obchodní firma založená v České republice, nebude kriminalizována za porušování daňových/celních zákonů ČR?

Něco takového nehrozí. Svobodné obchodní zóny jsou nedílnou součástí světového ekonomického systému. Nicméně, já bych firmám z České republiky doporučil, aby si vytvořily dceřinou společnost v Liberlandu.

Ve svém slavnostním projevu k 5. výročí Liberlandu jste mluvil o úspěchu jiných mikrostátů. Které úspěšné mikrostáty jste měl na mysli a v čem konkrétně spočívá jejich úspěch?

Singapur, Lichtenštejnsko, Monako nebo Hongkong jsou nejenom nejsvobodnějšími místy na světě, ale současně také nejvíce prosperujícími zeměmi. Existuje přímá souvislost mezi mírou svobody poskytované firmám a občanům a mezi jejich prosperitou a spokojeností.

V onom projevu jste také hovořil o Liberlandu jako o startupovém národu. Znamená to, že Liberland považuje sám sebe za start-upovou firmu s podobnými komerčními cíli, jaké má klasický firemní start-up?

V posledním století bylo v tradičních národních státech provedeno velmi málo inovací v oblasti „vládnutí“, tedy politické správy. Přitom, svět se za tuto dobu obrovsky proměnil. Z tohoto pohledu je Liberland skutečně startup, který do arény národních států přináší radikální inovace.

Liberland připravuje novou ústavu. Znamená to, že ta současná se neosvědčila? Co nového má nová ústava projektu Liberland přinést?

Chceme naši dosavadní ústavu zkombinovat s nejnovějšími blochchainovými technologiemi, zejména se systémem EOS. To vyžaduje některé změny v její původní struktuře vládnutí. Chceme být první plně funkční zemí, která všechny své základní funkce vykonává prostřednictvím transparentního blockchainového systému.

Jaký přínos mělo vytvoření reprezentačních kanceláří projektu Liberland ve více než 100 zemích světa? Jsou náklady na vytvoření a provoz těchto kanceláří souměřitelné s jejich přínosy? Kolik stálo vytvoření a provoz těchto kanceláří?

Většina z těchto našich misí je honorární, což znamená, že nepředstavují náklady pro rozpočet Liberlandu. Diplomatická síť Liberlandu je již rozprostřena po celé planetě a je zastupována podobným způsobem, jako jiné evropské země. Naše globální diplomatická prezentace je klíčová pro úspěšnost procesu diplomatického uznání Liberlandu.

Jaká je aktuální situace v lokalitě, kterou Liberland označuje za své území, tedy území, které se nachází mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje? Mohou lidé spojení s Liberlandem vkročit na toto území, aniž by byli zadrženi policií?

Ano, lidé mohou zcela bezpečně navštívit Liberland prostřednictvím lodní dopravy z Apatinu, tedy z našeho srbského základního přístavu. Nicméně, je nutno dodržovat speciální postupy, aby se předešlo jakýmkoliv problémům. Já sám jsem byl v Liberlandu dvakrát v minulém týdnu.

Kdy se podle vás Liberlandu podaří získat nezpochybnitelné území pro nový stát? Je získání takového území nadále cílem projektu Liberland?

Svobodná republika Liberland je stále jedinou entitou, která si nárokuje území Liberlandu. Z tohoto pohledu tedy není nikdo, s kým by byl Liberland v územním sporu. Nicméně, je před námi ještě hodně diplomatické práce, abychom stabilizovali vztahy se sousedním Chorvatskem.


IN ENGLISH READ HERE:

Jedlička: Liberland is a startup bringing radical innovation in the arena of nation states