Majitelům psa hrozí za neočipovaného psa pokuta nově až 50 tisíc korun.

Pokuta za neočipovaného psa se od 15. ledna zvýšila. Pejskaři zaplatí za psa neoznačeného čipem nově pokutu 50 tisíc korun, doposud to bylo „pouze“ 20 tisíc. Čipování je povinné od začátku roku, veterináři ale již evidují několik podnětů, kterými se budou zabývat.

„V rámci šetření podnětu na možné týrání psů v chovu v Jihočeském kraji bylo mimo jiné zjištěno několik psů plemene Husky bez dokladu o provedeném očkování proti vzteklině. Psi zároveň nebyli čipovaní. Případ je dále řešen ve správním řízení,“ uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Veterinární správa bude plnění povinnosti kontrolovat a pokutovat.

„V případě, že sankcionovaný subjekt pokutu v době splatnosti neuhradí, předává SVS pohledávku Celnímu úřadu, který má kompetenci ji dále vymáhat,“ doplnil Majer.

V lednu 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona v účinnost povinnost označovat psy na území ČR mikročipem.

Podle Státní veterinární správy (SVS) bude mít zavedení povinného označení všech psů na území ČR řadu přínosů.

Bude například možné prokázat vlastnictví psa, což je důležité v případě odcizených psů. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má také podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.

Přínosem má být také účinnější monitoring chovů, kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů a postih chovatelů v případě týrání zvířat.

V Česku nyní funguje několik databází, kde mohou majitelé psů čip registrovat, avšak není to povinné a systém je nejednotný. Registry psů by měly být sloučené do roku 2022.

Nový zákon zpřísňuje i podmínky pro porážku nemocných nebo zraněných zvířat na jatkách. Bude je možné provádět jen za přítomnosti veterináře.

Novela také umožní vyrábět potraviny z hmyzu, jak pro zvířata, tak pro lidskou spotřebu. (pel)