Hrubý domácí produkt ČR ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vrostl o 2,4 procenta.

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky ve třetím čtvrtletí roku 2018 vrostl meziročně o 2,4 procenta, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí. Mezičtvrtletně v ČR vzrostl HDP o 0,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) tak potvrdil své listopadové údaje.

Původně ČSÚ v polovině listopadu zveřejnil informaci, že růst HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil na 2,3 procenta. Následně na konci téhož měsíce data zpřesnil s tím, že HDP rostl stejně jako ve druhém čtvrtletí o 2,4 procenta. Tento údaj nyní ČSÚ potvrdil.

Šetření MF 

Pokud jde o růst HDP za celý rok 2018, z šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR, které v listopadu 2018 provedlo Ministerstvo financí, vyplynul na rok 2018 odhad růstu HDP ve výši 3 %.

Výsledky vycházejí z předpovědí celkem 16 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Citibank; Československá obchodní banka; Deloitte; Generali Investments CEE; Hospodářská komora ČR; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; ING Bank; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; UniCredit Bank).

Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z listopadu 2018), Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z října 2018) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Economic Outlook z listopadu 2018).

Respondenti tohoto šetření v průměru počítají s růstem HDP o 3,0 % v roce 2018 a s jeho nepatrným snížením na
2,9 % v roce 2019.

Prognóza ČNB

Podle prognózy ČNB by měl meziroční růst reálného HDP za rok 2018 dosáhnout 3,1 %. Na rok 2019 prognózuje ČNB růst HDP o 3,3 %.

Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států.

Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. (sfr)