Většina Němců považuje integraci přistěhovalých migrantů za správnou. Jen malá část obyvatel však považuje proces integrace za úspěšný. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění institutu INSA. Za správnou věc považuje podle průzkumu integraci cizinců do společnosti celkem 57 procent dotázaných. 

Jen pouhá 2 procenta z nich si myslí, že integrace pokračuje velmi dobře. O něco více lidí (16 procent) hodnotí integraci jako spíše dobrou.

Téměř polovina respondentů (45 procent) uvedla, že se integraci daří provádět spíše špatně. Plných 30 procent odpovědělo, že se věci v této oblasti ubírají velmi špatným směrem.

Z průzkumu vyplynulo, že obyvatelé západních spolkových zemí pojem integrace vnímají pozitivněji, než lidé z bývalé NDR (59 ku 50 procentům). Nejpozitivněji vnímají pojem integrace voliči Zelených (76 procent), nejméně naopak přívrženci protiimigrační strany AfD (23 procent).

Součástí ankety byla také otázka spojená s chystaným zákonem o imigraci kvalifikované síly, který má byrokraticky usnadnit příchod a integraci vzdělaných pracovníků do Německa. Přibližně třetina dotazovaných uvedla, že přistěhovalectví působí pozitivně na hospodářský růst.

Že má integrace ve výsledku negativní dopady na ekonomiku se naopak domnívá 28 procent respondentů. Téměř třetina (31 procent) jich pak sdělila, že na přistěhovalectví nevidí pro ekonomiku ani nic pozitivního, ani nic negativního.

Podle průzkumu institutu INSA je 44 procent občanů přesvědčeno, že pro proces integrace je nezbytná znalost němčiny. Na druhém místě je zprostředkování a přijetí německé kultury, hodnot a zákonů (20 procent), následováno prací a povoláním (11 procent) a otevřeností většinové společnosti (10 procent). (sfr)