Organizace Blue Frontiers nabídla 100 tisíc dolarů tomu, kdo jí zajistí lokalitu pro vybudování svobodných plovoucích měst na moři.

Organizace Blue Frontiers Global nabídla 100 tisíc dolarů (2,23 mil. Kč) tomu, kdo jí zajistí lokalitu, na které by mohla vybudovat mořské osídlení ve formě svobodného plovoucího ostrova, respektive města. Vytvoření pilotního nezávislého plovoucího města u břehů Francouzské Polynésie nadále čeká na souhlas místních úřadů.

S myšlenkou budování svobodných „plovoucích měst na moři“ přišel již před 10 lety americký Seasteading Institut. Jeho prvním reálně uskutečňovaným projektem je „Floating Island Project“.

Přípravu a realizaci tohoto projektu provozně zajišťuje společnost Blue Frontiers. Ta již dříve informovala, že první prototyp nezávislého plovoucího města založeného na principech ekonomické a politické svobody by měl vzniknout do roku 2021 na umělých ostrovech poblíž Tahiti ve Francouzské Polynésii.

Rozběh projektu „Floating Project Island“ však stále čeká na souhlasné stanovisko polynéské vlády.

Svobodné území za 100 tisíc

Sesterská nezisková organizace Blue Frontiers Global proto nyní vyhlásila soutěž s výhrou 100 tisíc dolarů pro toho, kdo jí dokáže zajistit přímořské území včetně všech potřebných úředních povolení pro vybudování nezávislých umělých plovoucích ostrovů.

Zájemci byli vyzváni, aby v rámci návrhu projektu předložili návrh vhodných lokalit, další potřebná data, fotografie a také oficiální pozvání příslušné místní vlády.

Výherce soutěže, tedy předkladatel nejúspěšnějšího projektu získá nejdříve 100 tisíc Varyonů, což je digitální měna společnosti Blue Frontiers.

Poté, co bude projekt reálně uskutečněn, získá jeho předkladatel i odměnu 100 tisíc dolarů.

Další účastníci soutěže, tedy předkladatelé projektů na nezávislá plovoucí města na moři získají odměnu 1 tisíc, respektive 10 tisíc Varyonů v závislosti na tom, do jaké fáze výběrového řízení se jim podaří postoupit.

Čekání na vládu

Původní pilotní projekt nezávislých plovoucích ostrovů poblíž Tahiti odstartoval oficiálně již v lednu 2017, kdy Blue Frontiers a vláda Francouzské Polynésie podepsaly dohodu o příslušném záměru.

Místní vláda však zatím neschválila potřebný právní rámec.

Za projektem svobodných mořských sídel stojí Seasteading Institute, který původně uvažoval o absolutně nezávislých plovoucích městech budovaných na širém moři, tedy v mezinárodních vodách. Tam by projekt nemusel žádat o souhlas politiků a nemusel by s vládami složitě vyjednávat kompromisní rámec politickoekonomických podmínek fungování.

Náklady na tuto variantu se však ukázaly jako neúměrně vysoké.

Organizátoři se proto přiklonili k myšlence začít s prvními mořskými sídly v chráněných vodách hostitelské země, s níž bude možné navázat vzájemně přínosné ekonomické vztahy.

Strategie vůči hostitelské zemi je taková, že organizátoři projektu plovoucích měst zajistí zajímavé ekonomické aktivity, stejně jako ekologické a sociální přínosy.

Výměnou za to od hostitelského státu požadují určitou míru autonomie, která umožní učinit mořské osidlování přitažlivým pro zájemce o tento pionýrský projekt.

Ekologické platformy 

Projekt Floating Island Project chce dle oficiálních materiálů vytvořit „ekologické plovoucí platformy, které by nabízely odpovědi na výzvy, jako jsou stoupající hladiny moří a udržitelný rozvoj“. Tyto plovoucí platformy se mají stát základnou pro obytné domy, kanceláře a infrastrukturu, jež bude sloužit „živoucím komunitám“ a rozvine nové způsoby spolužití.

Francouzská Polynésie je zámořské společenství Francie v Oceánii tvořené 118 ostrovy rozesetými po území velkém asi jako celá Evropa. Vědci se shodují, že právě Francouzská Polynésie je územím, které bylo osídleno lidmi jako jedno z posledních míst planety.

Seasteading Institute vytvořil v roce 2008 zakladatel firmy PayPal, Peter Thiel, společně s aktivistou, softwarovým inženýrem a politickoekonomickým filosofem Patri Friedmanem, který je vnukem nositele Nobelovy ceny Miltona Friedmana.

Více o tomto tématu čtěte ZDE:

Ředitel „plovoucích ostrovů“ Hencken: Vytvoříme mnoho plnohodnotných měst na moři

Svobodné „město“ na moři vznikne do roku 2021 poblíž Tahiti. Čeká na souhlas tamní vlády