Vít Jedlička zatím rozložil velitelský stan poblíž území Liberlandu. Vláda Liberlandu i oslavy 3. výročí "existence" tohoto projektu se usídlily na lodi brázdící řeku poblíž nárokovaného území nového státu, který se má rozkládat mezi Chorvatskem a Srbskem.

Nový, svobodný stát LIBERLAND, založený Vítem Jedličkou, oslavil v dubnu již 3. výročí své existence. Obyvatelům LIBERLANDU se sice zatím nepodařilo fyzicky usídlit na mikroteritoriu ležícím mezi Chorvatskem a Srbskem, jež si projekt pro sebe nárokuje. Přesto tato nově se rodící svobodná republika spřádá bohaté plány další „expanze“. Je LIBERLAND reálným projektem, nebo jen virtuální vizí? Více se dozvíte v rozhovoru s prezidentem LIBERLANDU Vítem Jedličkou.


Rozhovor s Vítem Jedličkou, zakladatelem projektu LIBERLAND

SVOBODNÝ ZPRAVODAJ: Jaký je aktuální vývoj a plány projektu LIBERLAND? Podle informací z loňského jara (2017) měla ještě téhož roku být na vámi nárokovaném balkánském teritoriu zahájena „výstavba“. Splnilo se to? Rozběhla se „výstavba“ a čeho se týkala?

Vít Jedlička: Loňské jaro začalo demolicí existujících budov ze strany Chorvatska. Bylo to trochu zbytečné gesto poté, co jsme začali dělat první kroky k jejich rekonstrukci. Dobrá zpráva je, že politické síly, které jsou nakloněné Liberlandu v Chorvatsku, rapidně sílí. Strana Ivana Pernara, který nás plně podporuje a který byl i na naší dubnové výroční konferenci, překročila podle průzkumů 13 procent. Dobré vztahy s Chorvatskem jsou klíčové pro začátek výstavby v Liberlandu. Chorvatsko by nás mělo začít vnímat jako velkou příležitost pro celý region.

Zatím ekonomický potenciál hodláme realizovat ve svobodné zóně Apatin, která je od Liberlandu vzdálená pouhých 12 km a kde se mimo jiných výhod neplatí cla a daň z přidané hodnoty. V dubnu jsme do oblasti přivedli velkou skupinu investorů. Výhoda je také existující infrastruktura.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Liberlandu vše, co budujeme, vzniká na Dunaji v pobřežních vodách. V létě kromě hausbotů a malého spa přibude také multifunkční centrum pro 100 lidí. Již je naplánována cela řada společenských a kulturních akcí. Překvapivě populární se stávají například svatby v Liberlandu. V srpnu budeme hostit také hudební festival a například divadlo z Německa, které dorazí po Dunaji. Velkým tahákem je panenská příroda okolo Liberlandu a bílé písčité pláže.

Kolik oficiálně registrovaných žadatelů o občanství dnes „Svobodná republika Liberland“ registruje? Kolika žadatelům už bylo uděleno plnohodnotné občanství?

Na začátku května 2018 máme již 508 tisíc registrací. Zatím občanství dostal zhruba jeden člověk z tisíce. Všichni si ho museli nějako zasloužit. Posunout v nějaké rovině Liberland dopředu.

Jaké jsou přínosy pro žadatele o občanství? Tedy, jaký je přínos statutu čekatele na občanství Svobodné republiky LIBERLAND? Kolik peněz stojí podání žádosti o občanství?

Podání žádosti je zdarma. Žadatelé o občanství dostávají pravidelné zprávy o vývoji státu a o tom, jak se můžou zapojit a získat nějaké zásluhy (merity). Daně a poplatky v Liberlandu jsou dobrovolné, a když se je někdo rozhodne zaplatit, tak za každý dolar získává jeden Merit. Okolo Liberlandu vzniká mnoho zájmových skupin. Minulý týden vznikl například Rotary klub. Tento měsíc se formuje hospodářská komora Liberlandu.

Liberlanďané také zakládají různé osidlovací projekty po světě. Potěšilo mě, že jste již psali o vesničce Liberstadt v Norsku nebo soukromém městu Gurgaon. Jsme hrdí na to, že významná část našeho národa jsou leadři ve světě decentralizace nebo kryptoměn. Jsme dnes i přes malou velikost země jeden z nejrychleji rostoucích národů. Již nyní, kdyby se nastěhovali všichni, co se přihlásili o občanství, tak bychom byli nejvíce zalidněná země na světě.

Jaký je přínos získání plného občanství republiky LIBERLAND? Platí se za získání občanství speciální poplatek?

Důležité je se do budování státu jakkoliv aktivně zapojit. V případě, že někdo nemá k dispozici vlastní čas, je možné Merity koupit. Merit se bude jmenovat i naše chystaná kryptoměna. Máme vymyšlený poměrně zajímavý ekosystém, ve kterém vlastně občané ani ty dobrovolné daně nebudou platit přímo státu. Budou běžně obchodované Merity pouze zamykat, čímž se zvýší jejich hlasovací síla a prestiž v naší společnosti. Pro získání občanství je třeba uzamknout 5000 Meritů. Stát bude profitovat nepřímo z toho, že se zvýší vzácnost jeho měny.

Kromě pasu, na který je již možné v omezené míře cestovat a zakládat účty ve finančních institucích, dostávají také přístup k síti reprezentativních kanceláři dnes již téměř ve 100 zemích po světě. Liberlanďani jsou prestižní národ, který usiluje o suverenitu nejsvobodnější jurisdikce na světě.

Projekt LIBERLAND již existuje 3 roky. Co dnes LIBERLAND svým občanům nabízí jako benefity v oblasti zvýšení svobod? Můžete LIBERLAND stručně charakterizovat z hlediska předpokládaného zvýšení lidských svobod občanů například ve srovnání se stavem svobod v České republice?

V České republice kumulovaná daňová zátěž přesahuje 50 procent. V Liberlandu si lidé sami stanoví, kolik chtějí odvádět na daních. Regulace i zákony si v Liberlandu můžete přečíst a pochopit během jediného dne a nové vznikají jenom velmi pomalu. V České republice ani specializovaní právníci nestíhají sledovat změny v zákonech ve svém oboru. Regulace samotné EU obsahují víc jak 200 tisíc stran dokumentů.

Dočkat se spravedlnosti v ČR trvá roky a v drtivé většině případů ani nedojde k nahrazení škody pachatelem, za kterého daňoví poplatníci následně platí několik let ubytování ve věznici. V Liberlandu je spravedlnost velmi rychlá. Funguje, respektive je zde zaváděn, systém Meritů, o které může pachatel rychle přijít a postižená strana z nich může být kompenzována. Jsme hrdí, že provoz našeho státu stojí zlomek toho, co v jiných státech.

Stát je v Liberlandu zaměřen pouze na diplomacii, spravedlnost a bezpečnost, díky čemu máme pouze minimální byrokracii. Myšlenka na takto úsporný stát není nová. Půjčili jsme si ji od zakladatelů USA.

Kdy předpokládáte, že by se projekt mohl přesunout do ostré fáze, v níž občané, tedy ti, kdo již získali občanství, budou moci začít reálně žít na území LIBERLANDU?

Již teď je možné využít k žití lodí, které jsme umístili v bezprostřední blízkosti našeho území. Samotná stavba v Liberlandu je otázkou toho, kdy Chorvatsko přestane zavírat lidi na území, které si nenárokuje. Způsobů, jak by k tomu mohlo dojít, je několik. Čekáme například na rozhodnutí Chorvatského ústavního soudu.

Současné politické síly pochopí, že je pro ně výhodné nechat Liberland žít, nebo v Chorvatsku zvítězí politické síly, které už teď Liberland podporují. Současně je zde cesta mezinárodní arbitráže, kterou také zkoumáme, ale zdá se nám být zdlouhavá.
Já považuji za důležitější než samotné budování objektů v Liberlandu vytvoření silného národního hnutí a moderních státních institucí, jako je e-residentura a moderních způsobu řízení státu pomocí blockchainovych technologií.

Znamená to, že vámi veřejně prezentovaná balkánská lokalita na území mezi Chorvatskem a Srbskem je fakticky míněna jen jako sídlo vlády republiky Liberland?

Ano.

Podle vašich dřívějších informací chce LIBERLAND budovat „flotilu“, která bude zakotvena na pobřeží balkánského teritoria, jež si projekt LIBERLAND nárokuje. Stala se již tato flotila základnou pro vládu Liberlandu? Uváděli jste, že se tak stane od brzkého jara roku 2018.

Setkání celé vlády v Liberlandu proběhlo v rámci třetího výročí. V současné době se většina členů pohybuje na diplomatických misích v exilu. Slavnostní otevření multifunkčního centra, ve kterém bude sídlit i vláda, je v plánu na začátku července.

V médiích jste poněkud překvapivě prezentovali, že projekt LIBERLAND již dnes své cíle splnil. Jaké byly a jaké jsou cíle projektu LIBERLAND?

Prvním cílem Liberlandu bylo vybudování nového silného národa. Na začátku jsme předpokládali, že nás bude několik desítek tisíc a dnes je lidí, kteří se považují za Liberlanďany už víc jak půl milionu. Samotné budování státu a jeho uznání je nikdy nekončící proces.

Zmiňovali jste jako potenciální nové teritorium republiky LIBERLAND i lokalitu v Africe… Předpokládáte reálně, že by se jakýkoliv obyvatel západního světa fyzicky přestěhoval za teoreticky větší svobodou například do lokality typu Somalilandu…?

Myslím, že každý světadíl by měl mít svůj Liberland. Nezapomínejte, že se nám o občanství kromě lidi z Evropy hlásí lidé z celého světa. Již v současné době vznikají různé enklávy všude po světě. Naším cílem je i samotný stát decentralizovat. Somaliland je pro nás zajímavý v tom, že jako první uznal Liberland a je otevřený ke spolupráci. Dokonce jsme na to téma uzavřeli i společnou dohodu.

Jaká je idea vlastních značek piva Liberal a Liberbeer? V plánech bylo také vlastní víno a hotel. Jde o podnikatelské projekty státu Liberland? Nebo o soukromý byznys organizátorů projektu LIBERLAND?

Ani jedno z toho. Vše výše vyjmenované jsou soukromé aktivity Liberlanďanů, ve kterých nemá státní instituce žádný podíl. Liberbeer je například první pivovar na světě, který se chystá vydat akcie ve formě krypto tokenu. Tento týden navštívili lokalitu investoři z Číny se zájmem o vybudování liberlandského hotelu. Liberland je založen na tom, že stát je malý a nemíchá se podnikatelům do řemesla.

Jakou roli tyto podnikatelské záměry hrají v celém projektu? Jsou jen doprovodnou aktivitou, anebo je LIBERLAND souběžně také marketingovým projektem ve prospěch prodeje produktů spojených s LIBERLANDEM?

Jako asi každý jiný stát jsme vždy rádi, když lidé zakládají nové firmy v naší jurisdikci a ještě radši, když nás propagují přímo svými produkty. Je skvělé, že například tento týden se do Liberlandu přestěhovala jedna větší kryptoměnová burza ojux.io.
Samotné marketingové produkty spojené s Liberlandem budou vždy jen okrajovou složkou HDP, respektive HNP v našem případě.

Jak důležité pro LIBERLAND je, aby byl oficiálně mezinárodně uznán jinými státy? Může se rozvíjet i bez mezinárodního uznání? Anebo LIBERLAND narazil na nepřekonatelnou překážku a zůstane navždy ve fázi ryze virtuální vize?

Existence státu je podle Montevidejských kritérii zcela nezávislá na uznání ostatními státy. To, že drtivá většina států neuznává existenci Taiwanu, neznamená, že stát Taiwanan neexistuje. Po uznání od Somalilandu na podzim minulého roku máme teď naplánovány oficiální státní návštěvy do dalších pěti států. Pokud nás ve všech uznají, budeme se moci jich tento rok přihlásit o pozorovací členství v OSN.