„Uděláme všechno pro to a podřídíme všechno tomu, abychom uspěli v podzimních volbách. Máme propracovaný program, kterým se lišíme od ostatních,“ uvedl europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach.

Machovi Svobodní ve volebním programu navrhli revoluční opatření v podobě daňového osamostatnění obcí formou vlastních obecních daní. Prosazují také referendum o vystoupení z EU, sjednocení sazeb DPH na jediné ve výši 14 %, ale také například neomezenou výsadbu vinic, kterou EU zakázala. Rušením podpor a dotací chtějí v rozpočtu ušetřit minimálně 84 miliard korun. Svobodní také zveřejnili všechny krajské lídry voleb do Poslanecké sněmovny 2017.

Svobodní ve volebním programu do sněmovních voleb navrhli zrušit daň z nemovitosti i daň z nabytí nemovitosti (4 %), kterou považují za nespravedlivé opakované zdanění.

„Daň zatěžuje už tak napjatý rozpočet každého, kdo kupuje byt nebo dům,“ uvedla strana v programu.

Celkem chce strana „ponechat“ lidem v kapsách 81 mld. Kč, tedy 2 procenta hrubého domácího produktu.

Obecní daně

Za velmi progresivní lze považovat návrh posílení daňové samostatnosti obcí. Svobodní chtějí, aby obce měly právo na vlastní sazbu obecní daně. Tím by se mezi nimi vytvořila vzájemná daňová konkurence.

Znamenalo by to, že v obcích s nižší obecní sazbou by lidé platili nižší daň z příjmu.

„Prosazujeme, aby se města a obce spoléhaly především na své vlastní daňové příjmy, místo aby všechny daně vybíral stát a jejich část pak byla přes ministerstva nebo EU přerozdělována formou nespravedlivých dotací,“ vysvětlili Svobodní v programu.

Samostatnost

Zásadním bodem je také snaha Svobodných o opětovné osamostatnění České republiky.

„Evropa je ochromena nefunkčností Evropské unie, která se stala byrokratickým molochem. EU produkuje stále více a více euronesmyslů a orgány EU nejsou demokratické a nelze je kontrolovat,“ uvedli Svobodní v programu.

Proto v něm slibují referendum o EU.

„Chceme, aby Česká republika byla suverénní zemí. Sami si budeme určovat naše zákony a nikdo nám nebude hlasováním v Bruselu určovat, co máme dělat.“

Svobodný vinohrad

Svobodní v programu slibují zrušit limity na výsadbu vinic.

„Umožníme rozšiřování viničních tratí. Díky nám se budou moct tuzemští vinaři rozvíjet“.

Vstupem do EU totiž skončila možnost domácích vinařů vysazovat nové vinice. Ti dnes mohou jen obnovovat ty stávající.

„Vyjednáme zrušení tohoto limitu. Naši vinaři se nemohou rozvíjet, přitom tuzemská vína pokryjí jen třetinu domácí spotřeby, dvě třetiny se musí dovézt. Přestaňme být odbytištěm silných evropských států, staňme se opět jejich konkurencí,“ uvedli Svobodní.

Nezávislost škol

Svobodní ve volebním programu dále plánují vrátit nezávislost školám; chtějí umožnit konkurenci mezi školami a „osvobodit studenty a školy od povinných státních maturit“.

„Vrátíme ředitelům a učitelům možnost skutečně vést svou školu, protože jsou studentům a jejich rodičům blíže než úředníci na ministerstvu,“ konstatovali Svobodní.

Skutečné pojištění

Svobodní v programu přišli také s požadavkem na zavedení „skutečného zdravotního pojištění“.

„Dnešní systém je založen na zdravotní dani alibisticky nazývané pojištění a na řadě tzv. zdravotních pojišťoven, které si ve skutečnosti nekonkurují a stát jen mezi nimi přerozděluje jejich výnosy, které pocházejí ze zdravotní daně,“ stojí v programu.

Cílem Svobodných je proto transformovat stávající systém tzv. zdravotního pojištění na systém skutečného pojištění.

Základním východiskem pro to má být oddělení základního povinného pojištění a individuálního pojištění.

Pryč s EET

Svobodní v programu plánují zrušit elektronickou evidenci tržeb.

„EET s sebou nese velké náklady zejména pro malé nebo začínající živnostníky. Malé a střední podnikání je páteří každé zdravé ekonomiky,“ zdůraznili v programu.

Současná vláda však podle Svobodných „hází dennodenně živnostníkům klacky pod nohy, místo toho, aby je nechala pracovat a přispívat tak k větší prosperitě nás všech“.

Svobodní nabízejí „balíček pro začínající podnikatele“. V něm lidé naleznou zahájení živnosti po internetu, podnikání na zkoušku i zrušení kontrolního hlášení DPH.

Strana také prosazuje vrácení výdajových paušálů na původní úroveň platnou do roku 2016.

Limity ročních příjmů pro uplatnění paušálních výdajů by zvýšila zpět na 2 000 000 Kč ze současného 1 milionu Kč.

„Možnost uplatnit si výdaje paušálem považujeme za významné zjednodušení byrokracie pro malé a střední živnostníky a podnikatele. Nadále jim bude stačit evidovat tržby a zbude jim tak více času a energie na poskytování kvalitních služeb a atraktivních výrobků zákazníkům,“ konstatovali Svobodní ve svém volebním programu.


Plán Svobodných na konkrétní a rychlé úspory:

 • Zrušíme státní podporu biopaliv:
  dodatečný výnos 7 mld. Kč (díky odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva se sníží cena paliv, to povede k růstu poptávky a k nárůstu inkasa spotřební daně)
 • Zrušíme investiční pobídky: 8 mld. Kč
 • Zrušíme filmové pobídky: 1 mld. Kč (film bude dostatečně podpořen snížením DPH na 14 %)
 • Zrušíme zelenou naftu: 2 mld. (sleva na spotřební dani pro vybranou skupinu je nespravedlivá)
 • Zrušíme podporu stavebního spoření: 5 mld. (pro nově uzavřené smlouvy)
 • Zrušíme dotace politickým stranám: 1 mld. (zvýhodnění některých politických stran vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme transfery MMF a světové bance: 3 mld.
 • Zrušíme podporu exportu: 3 mld. (zvýhodnění některých firem vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme dotace průmyslovým podnikům: 3 mld.(zvýhodnění některých firem vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme dotace k penzijnímu pojištění: 8 mld. (každý pracující bude mít větší bonus – o 1000 Kč vyšší slevu na dani každý měsíc)
 • Zrušíme zbytečné úřady: 20 mld. – propustíme 25 tisíc zbytečných úředníků a zrušíme 20 zbytečných úřadů
 • Zrušíme dotace na školní mléko a ovoce:1 mld. (O tom, co budou děti jíst a pít, mají rozhodovat rodiče, nikoliv ministerstvo. Toto nařízení pomáhá pouze velkým producentům)
 • Zrušíme příspěvek na bydlení: 10 mld. (znemožníme tak i zneužívání příspěvku spekulantům. Pro skutečně potřebnou sociální pomoc už dnes existují jiné možnosti)
 • Zrušíme ekodotace typu Zelená úsporám – kotlíkové dotace , dotace instalace solárních elektráren: 3 mld. (Je nespravedlivé, aby většina obyvatel platila menšině jen na základě ideologie.)
 • Zrušíme dotace na pracovní místa a rekvalifikace: 9 mld. (v době nízké nezaměstnanosti je takové opatření nesmyslné a zvýhodňuje jedny podnikatele na úkor druhých)

Celková úspora na těchto opatřeních má činit minimálně 84 miliard korun.

 


SVOBODNÍ: Lídři pro volby do Poslanecké sněmovny 2017

Hlavní město Praha

Ing. Petr Mach, Ph.D. (42 let)

vysokoškolský učitel, předseda Svobodných europoslanec

Zakladatel Svobodných a ekonom má rád knihu George Orwella 1984, kterou považuje za varování, nikoli návod. Sám je autorem dvou knih. Ženatý, otec syna.

Středočeský kraj

Mgr. Luboš Zálom (36 let)

živnostník – web developer, programátor

IT specialista a předseda středočeských Svobodných se zabývá filozofií, historií či malbou. Oblíbenou knihou milovníka dobré kávy a cyklisty je Atlasova vzpoura od Ayn Randové. Svobodný, bezdětný.

Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Marsa, MBA (57 let)

projektový manažer

Jihočeský patriot, motorkář a lukostřelec pochází z Vřesné u Kardašovy Řečice. Člen Republikového výboru Svobodných čte rád Dostojevského, Bunina a českou poezii. Otec tří dcer.

Plzeňský kraj

Ing. Lenka Brčková (43 let)

ekonomka na biofarmě

Místopředsedkyně Asociace živnostníků a předsedkyně Svobodných v Plzeňském kraji. Členka finančního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje čte ráda detektivky. Vdaná, má syna.

Karlovarský kraj

Ing. Jiří Pánek (54 let)

zeměměřický inženýr

Předseda krajského sdružení Svobodných v Karlovarském kraji je nadšeným sportovcem. Obdivuje Nigela Farage a Adama Smithe a jeho Bohatství národů. Ženatý otec dvou dospělých dětí.

Ústecký kraj

Ing. Vladimír Gregor (59 let)

ekonom

Absolvent VŠE obdivuje tenistu Rogera Federera a bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherovou. Milovník blues a country, vášnivý čtenář.

Liberecký kraj

David Forbelský (45 let)

správce systémů

Mezinárodní golfový rozhodčí je velkým milovníkem Skotska. Čtenář Kmotra a obdivovatel Winstona Churchilla má dvě děti.

 

Královéhradecký kraj

RNDr. Jan Šebelík (62 let)

matematik, vývojář software

Žije v Lázních Bělohrad. Nadšený tenista a obdivovatel Karla Čapka. Člen Republikového výboru Svobodných. Otec jedné dcery, další dva potomky vyženil.

Pardubický kraj

Mgr. Josef Káles (27 let)

politolog, marketingový pracovník

Zastupitel města Chrudimi a místopředseda Svobodných obdivuje Aloise Rašína a bývalého britského premiéra Williama Gladstona. Má rád přírodu a sport a je svobodný a bezdětný.

Kraj Vysočina

Bc. Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D. (51 let)

vědecký pracovník, pedagog

Milovník citátu „Je možné prohrát bitvu, nikoliv válku“ je předsedou a zakladatelem spolku letecké historie Czech Spitfire Club. Místopředseda Svobodných na Vysočině je otcem dvou dcer.

Jihomoravský kraj

Ing. Petr Pořízek, MBA (47 let)

ekonom, manažer

Brněnský patriot nejraději běhá nebo cestuje po Evropě. Má rád knihu Frederica Bastiata Co je a co není vidět a poslouchá klasickou hudbu. Ženatý otec syna a dcery.

Olomoucký kraj

David Herman (27 let)

Živnostník – specialista logistiky

Sportovní střelec, člen sdružení LEX, mezi jehož oblíbené osobnosti patří Tomáš Baťa, Ron Paul a Nigel Farage. Milovník sci-fi a rockové hudby je místopředsedou Svobodných v Olomouckém kraji.

Zlínský kraj

Ing. Jiří Procházka, MBA (57 let)

jednatel obchodní společnosti

Člen Zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje má rád osobnost

Ronalda Reagana a hudbu Led Zeppelin. Propagátor hesla „Žij a nechej žít“ je

otcem pěti dětí.

Moravskoslezský kraj

Ing. Radomír Klein (50 let)

ředitel soukromé společnosti

Vášnivý motorkářský cestovatel a nimrod je místopředsedou Osadního výboru Veselí u Oder. Objevovatel pravdy Murphyho zákonů se zabývá včelařstvím a interpretací hudby Antonína Dyka. Otec tří dětí.